Forbindelsesofficer til kapacitetsafdeling Land ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ballerup (genopslag)


Forbindelsesofficer til kapacitetsafdeling Land ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ballerup

Søger du forretningsorienterede udfordringer og personlig udvikling i krydspresset mellem kundeforventninger og ressourcestyring? Så skal du læse videre her, da Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger en forretningsorienteret major, som forbindelsesofficer til KA Land, der har mod på at bidrage til udviklingen af Forsvarets landmilitære materielvedligeholdelse.

Om os
Forbindelseselement ved FMI i Ballerup består af tre personer, der udgør det direkte bindeled mellem de forskellige kapacitetscentre (Land, Luft og Maritim) og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Elementet har fokus på at sikre tværgående koordination af FVT opgaver, på tværs af KA struktur og FVT produktionsområder.
Om stillingen
Du bliver forbindelsesofficer til kapacitetsafdeling Land.

Som sagsbehandler og forbindelsesofficer bistår du i koordination med chefen for forretningsafdelingen og sektionschefen for Planlægningssektion LAND med udviklingen af kunderelationerne og den strategiske forretningsudvikling indenfor det landmilitære område.

Du er med reference og rapportering til chefen for forretningsafdelingen og i koordination med sektionschefen for planlægningssektion LAND ansvarlig for dit selvstændige ansvarsområde.

Du bidrager til den løbende rammeplanlægning og ressourcedisponering ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Du kommer til at arbejde i et team med gode muligheder for sparring og udvikling. Din arbejdsdag vil være præget af en vekselvirkning mellem kundekontakt, teknisk dialog med værkstedslederne og sagsbehandlingsopgaver med et strategisk fokus på forretningsudvikling.

Stillingen indebærer en høj grad af frihed til tilrettelægning af egen opgaveløsning. Stillingen er derfor også relevant for den ambitiøse kaptajn, der er optaget på Master i Militære studier.

Jobbet indebærer en begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Du er major i Hæren og har gennemgået videreuddannelse II, Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse. Du kan også være en erfaren kaptajn, der er optaget på uddannelses Master i Militære Studier.

Du har kendskab til Forsvarets landmilitære materielvedligeholdelse og herunder har du kendskab til DeMars/SAP PM og MM. Du er rutineret bruger af Captia og øvrige relevante stabsstøttesystemer. Du ved, at logistikken sætter begrænsningerne for operationernes gennemførelse, og du vedkender dig detaljens betydning i dit stabsarbejde.

Som person er det vigtigt, at du er udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper.
Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet er i centrum.

Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt, leverer dit stabsarbejde til tiden og har en analytisk tilgang komplekse problemstillinger og er i stand til at formidle problemstillinger på en klar og forståelig form både skriftligt og mundtligt.

Følgende kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:
• Kommunikation og fleksibilitet.
• Nytænkning, resultatorientering og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Piilgaard Nielsen på telefon 72 82 10 41. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 12. januar 2020, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.01.2020

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent