Udstationering: Stabsofficer til SHAPE J4 – Strategisk logistisk planlægning, Belgien (genopslag)


Udstationering: Stabsofficer til SHAPE J4 – Strategisk logistisk planlægning, Belgien

Er du interesseret i logistisk planlægning på strategisk niveau? Så er der en spændende stilling ved SHAPE J4, hvor du medvirker i udarbejdelsen af NATO’s strategiske logistiske planer i relation til den kollektive forsvarsopgave.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien. SHAPE er ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af det Nordatlantiske Råd besluttede operationer, beredskaber og øvrige aktiviteter.

I forbindelse med tilpasningen af NATO kommandostruktur og de seneste års udvikling omkring NATO’s tre hovedopgaver, er strukturerne omkring udfordringerne i den kollektive forsvarsopgave blevet styrket. De logistiske strukturer, herunder særligt SHAPE J4, spiller en central rolle i forhold til den nødvendige udvikling af de logistiske planer i relation til den kollektive forsvarsopgave.

SHAPE J4 indgår under Strategic Enablement Directorate, hvor den nye danske stilling er placeret under Logistics Strategic Plans (LOGSP). SHAPE J4 LOGSP er overordnet ansvarlig for udviklingen af NATO’s strategiske planer, direktiver og koncepter i relation logistik og herunder særligt den kollektive forsvarsopgave med planer for forstærkning og værtsnationsstøtte.

Nationalt skal stillingen sikre, at Danmark har indsigt i udviklingen omkring den logistiske planlægning, herunder særligt værtsnationsstøtte i relation til den kollektive forsvarsopgave.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer ved SHAPE J4 LOGSP vil den primære opgave være at medvirke til gennemførelsen af den strategiske planlægning til støtte for Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), herunder bl.a.:
• Medvirke ved udvikling af NATO’s logistiske visioner, konkrete initiativer og operative tankepapirer i koordination med NATO HQ, Allied Command Transformation (ACT) og underliggende kommandoer i NATO kommandostruktur og NATO styrkestruktur.
• I forhold til de logistikspecifikke elementer – virke som hovedplanlægger med ledelses- og koordinationsansvar for processer og produkter i ACO Advanced Planning, herunder særligt Contingency Plans, Graduated Response Plans (GRP), Standing Defence Plans (SDP).
• Deltage og bidrage med logistisk input ved SHAPE udvikling operationsplaner og andre aktiviteter.
• Bidrage med logistisk kompetence ved SHAPE udvikling af koncepter, studier og doktriner.
• Deltage og støtte i planlægningsprocesser ved SHAPE med logistiske input i forhold til udviklingen af øvelsesaktiviteter.
• Deltage som SHAPE logistiske repræsentant ved øvelsesplanlægning og konferencer i NATO.

Der er en grundlæggende forventning om, at stabsofficerer ved SHAPE – med et strategisk fokus inden for det operative område – kan koordinere og udvikle policy, koncepter og planer inden for NATO fulde opgavespektrum.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, MMS eller lignende på masterniveau.

Det er væsentligt, at du er uddannet fra det logistiske område, alternativt har du en solid koordinations- og planlægningserfaring fra en logistikfaglig stilling på relevant niveau.

Det er ønskeligt at du kan dokumentere en solid koordinationserfaring fra strategisk niveau og gerne fra operative stillinger. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i en værnsfælles stab og gerne fra en stilling i NATO.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på strategisk planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø.
Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret lederprofil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under udstationeringen tillægges midlertidig højere grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2020, som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A), som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 473 37 30 06 eller NMR stabschef Lars Holmgaard Nielsen på tlf.: +32 498 17 27 76.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 12. januar2020 og vi forventer at gennemføre samtaler i slutningen af januar..
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) SHAPE

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.01.2020

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent