Overassistent ved InterForce Region Bornholm og Det Bornholmske Hjemmeværn


Sagsbehandler til InterForce Region Bornholm og Det Bornholmske Hjemmeværn

Har du lyst til at være en del af samarbejdet mellem Forsvaret, den private- og offentlige sektor, og dermed styrke reservestyrkens vilkår i Danmark?

Vi er på udkig efter en ny kollega, som kan bringe sin indre blæksprutte i spil og yde administrativ støtte til to spændende arbejdsområder i Forsvaret.
Om os
InterForce Region Bornholm, er en del af den landsdækkende InterForce-organisation, som hører under Forsvarskommandoen. Vi har siden 2001 arbejdet for at optimere forholdene for medarbejdere i den private- og offentlige sektor, som ved siden af deres civile job har en tilknytning til Forsvaret eller Hjemmeværnet. Godt 1900 civile virksomheder på landsplan er medlemmer, og viser derved deres støtte til sagen.
InterForce består af seks regioner, som hver har tilknyttet et ambassadørkorps af reserveofficerer og frivillige hjemmeværnssoldater, som foretager virksomhedsbesøg med henblik på rekruttering og fastholdelse af støttevirksomheder.

Det Bornholmske Hjemmeværn er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst, og er landets eneste værnsfælles distrikt. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hær- Marine og Flyverhjemmeværnet.

Du bliver en del af en alsidig og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og vi er gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen samt når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Vi er kendt for vores høje serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke. Du vil opleve at omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Stillingen er en fuldtidsstilling som deles henholdsvis 20 timers arbejde ved InterForce Region Bornholm og 17 timers arbejde ved Det Bornholmske Hjemmeværn.

I arbejdet ved InterForce bliver du en del af et decentralt team bestående af fem andre sagsbehandlere fra de øvrige InterForce regioner. Teamet samles mindst en gang om året og ses i øvrigt hver måned til videokonference.

Dine primære arbejdsopgaver bliver blandt andet:
- Telefonbetjening
- Administration af budgettet
- Opdatering og udarbejdelse af SoME opslag
- Agere administrativt kontaktpunkt for støttevirksomheder
- Planlægning og gennemførelse af InterForce-arrangementer

Du vil herudover også støtte ambassadørkorpset med administrative opgaver; såsom arbejdstid, rejseregistrering og indkommandering.

I arbejdet ved Det Bornholmske Hjemmeværn vil dine primære opgaver være følgende:
- Administration af frivilligt personale
- Dokumenthåndtering i Captia (ind- og udgående skrivelser)

Vær opmærksom på, at der kan forekomme møder og forskellige arrangementer nogle aftener og weekender.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfaglig uddannelse eller praktisk relevant erfaring fra en tidligere stilling.

Du besidder evnen til at tænke analytisk og du har erfaring med anvendelse af grundlæggende IT-systemer. Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til DeMars/SAP, men er dette ikke tilfældet, vil vi stå for den nødvendige oplæring i form af sidemandsoplæring og relevante kurser.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er målrettet og fleksibel i forhold til de daglige
arbejdsopgaver.

Da du skal opdatere og udarbejde små SoMe opslag og artikler til hjemmesider, håber vi at du har flair for at kommunikere på skrift.

Det er ligeledes en fordel, hvis du har et indgående kendskab til både Forsvaret og Hjemmeværnet, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.064,58 kr. pr. måned.
Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG SØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, telefon 2330 5594 vedr. Det Bornholmske Hjemmeværn og afdelingsleder Kim Callaghan Olsen, telefon 4020 7704 vedr. InterForce.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Julie Manthey Palmquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 16. december 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 2. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.HJV.dk og læs mere om InterForce på www.interforce.dk samt generelt om Forsvaret på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Det Bornholmske Hjemmeværn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

16.12.2019

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent