Assisterende kapacitetscentermanager


Assisterende kapacitetscentermanager

Kunne du tænke dig at arbejde med en bred og kompleks opgaveportefølje og herunder være med til at forme fremtidens maritime kapaciteter, så er en spændende og udfordrende stilling som assisterende kapacitetscentermanager i det maritime område af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse helt sikkert noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter ”MCM og Undervandssystemer” er en sektion med ansvar for anskaffelse og drift af maritimt materiel til ammunitionsrydning og undervandsområdet. Sektionen består af ni kolleger, civile og militære. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer og bortskaffer. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.

Hos os får du et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde, hvor vi lægger vægt på at udvikle den enkeltes potentiale. Vi har en travl, men spændende og velfungerende hverdag med engagerede kollegaer.
Om stillingen
Som assisterende kapacitetscentermanager bliver dine primære arbejdsopgaver at holde overblik og sikre fremdrift i sektionens daglige gøren og laden. Du skal umiddelbart kunne stedfortræde ved sektionschefens fravær – og træffe de nødvendige beslutninger i f. t. drift, beredskaber, projekter m.v.

Derudover vil du skulle:

Støtte og vejlede sektionens øvrige medarbejdere i udarbejdelse af logistisk vurdering og driftskoncepter, herunder bl.a. forsynings- og vedligeholdelsesdirektiver.

Støtte i udarbejdelse af kontrakter, rammeaftaler mv.

Koordination af sanering og bortskaffelse af sektionens materielkapaciteter.

Koordination af behandling af materielfaglige meldinger og reklamationer (MMR) inden for kapacitetscenterets ansvarsområde.

Give input til periodisk evaluering af materielkapaciteternes operative, tekniske, økonomiske og logistiske driftsstatus.

Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med leverandører, værksteder og operative kollegaer fra især Forsvarskommandoen, Søværnet, Specialoperationskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, Arktisk Kommando m.fl. Der må påregnes nogen rejseaktivitet idet du skal deltage i projektarbejder og evt. NATO (m.fl.) arbejdsgrupper.
Om dig
Du er uddannet søofficer og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Leder (VUT-I/L) eller relevante VUK kurser for M321 niveauet.

Du har erfaring og vant til at lede og styre i et særdeles dynamisk arbejdsmiljø.

Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Du er udadvendt, pragmatisk, fleksibel, løsningsorienteret og har gode samarbejdsevner - kompetencer der er nødvendige for, sammen med interessenterne, at sikre opgaverne løses til alles tilfredshed og til fordel for Søværnet, Forsvaret og øvrige styrelser og myndigheder ved Forsvarsministeriet.

Du har måske erfaring med projektledelse og projektarbejde og er uddannet i PRINCE2. Hvis ikke, vil du skulle deltage i relevante kurser inden for PRINCE2, men også kurser i forhold til kvalitetsledelse.

Du er struktureret og selvstændig, og er ikke bange for at samle bolden op, hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen og den videre proces. Du skal med andre ord være i stand til ”at drive” kapacitetsimplementeringsopgaverne og sikre, at samarbejdspartnerne afleverer deres bidrag til tiden. En opgave der kræver, at du kan tænke langsigtet og tværgående.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes dette oplyses ved ansøgningen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef orlogskaptajn Henrik Bangsborg på tlf.: 20 10 12 37.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse heraf. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge FOKUS, CV samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent