Kaptajn eller kaptajnløjtnant som HR Rådgiver med militær baggrund søges til Flådestation Korsør


HR Rådgiver med militær baggrund søges til Flådestation Korsør

Ser du dig selv arbejde i et spændende og udfordrende miljø med både civile og militære kolleger?

Brænder du for at arbejde med mange HR-aspekter og evner du at sætte kundens behov i centrum?

Vil du være en del af et fagligt stærkt team med høje ambitioner, godt humør og højt tempo?

Så er du den kollega, vi søger som HR-partner til Søværnets enheder på Flådestation Korsør.
Om os
Vi støtter operationaliseringen og implementeringen af HR-strategien gennem rådgivning og støtte til chefniveauet og centrale medarbejdere i Søværnets administrative fællesskab.

Du ansættes i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), hvor vi er en del af Rådgivnings-afdelingen som består af ca. 100 medarbejdere der er centreret i Karup og Ballerup. Vores sektion, HR-Partner niveau III, er på 28 medarbejdere, fordelt på 14 forskellige tjenestesteder i hele landet.
Om stillingen
Du bliver en del af vores tomands team i Korsør. Her er målet, at du med din rådgivning og støtte vil bidrage væsentligt til chefernes opgaveløsning inden for HR.

Du vil primært skulle:
• Rådgive chefniveauet inden for personelforvaltning
• Medvirke til opbygning og styrkelse af tværfagligt samarbejde
• Støtte og rådgive i forhold til rekruttering og fastholdelse
• Bidrage med relevant ledelsesinformation
• Deltage i diverse mødefora

Arbejdstiden ligger udgangspunkt inden for daglig tjenestetid, dog kan der i perioder forekomme merarbejde og nogen rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i seminar, møder osv.
Om dig
Du er Kaptajn eller Kaptajnløjtnant og har HR-erfaring fra civilt eller militært job, med indsigt i såvel administrative processer som udviklingsprojekter.

Du er imødekommende, selvstændig, energisk, har masser af gåpåmod med særlig flair for tværorganisatorisk samarbejde. Det er et væsentligt parameter, at du trives i en organisation med stor kompleksitet og i spændvidden mellem stærke traditioner på den ene side og ønske om forandring på den anden. Du er moden og robust med høj integritet og vedholdenhed.

Vi forventer, at du er serviceminded og professionel med fokus på løsningsmodeller. Du sætter en ære i en positiv dialog og er god til at kommunikere både i skrift og tale. Du er opsøgende og nysgerrig på nye relationer og arbejdsopgaver. Du er omstillingsparat, da prioriterede opgaver kan forandre din planlagte arbejdsdag.

Du har gode IT-kompetencer i Microsoft Office, og erfaring med DeMars (SAP R3) er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chef Kim Birkmose Schmidt på telefon 41 32 03 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 76 eller mail FPS-BA-BS208@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 5. januar 2020. Samtaler afholdes på Flådestation Korsør den 14. januar 2020.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt dog senest 1. marts 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt funktionelle styrelser, herunder Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen m.fl.

FPS støtter koncernens styrelser og myndigheder bl.a. gennem rekruttering til koncernens uddannelser og ca. 19.500 faste civile og militære stillinger samt 3.500 stillinger i reserven, rådgivning om HR-forhold, indkaldelse til Forsvarets Dag og værnepligt, forhandling af overenskomster og støtte til veteraner og pårørende. FPS har det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent