CHEF FOR FØRINGSSTØTTEREGIMENTET


CHEF FOR FØRINGSSTØTTEREGIMENTET

Føringsstøtteregimentet hviler på et moderne og bredt accepteret ledelses-, kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø. Til videreførelse af dette søger regimentet en ny chef med tiltrædelse den 1. februar 2020 eller snarest muligt derefter.
Om os
Føringsstøtteregimentets væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære føringsstøtte bidrag til både indsættelse og beredskab.

Føringsstøtteregimentet består af ca. 550 fastansatte fordelt på fire bataljoner, 1. FØSTBTN, under 1. Brigade, 2. FØSTBTN, 3. CISOPSCBTN og CSBTN under MND N – et tjenestegrensinspektørelement, et føringsstøtteelement og et garnisonsstøtteelement.

Derudover er der en regimentsbefalingsmand, der indgår i Føringsstøtteregimentes ”Command Team” sammen med chefen for Føringsstøtteregimentet.
Om stillingen
Du er regimentschef ved Føringsstøtteregimentet, Garnisonskommandant i Fredericia garnison og tjenestegrensinspektør for føringsstøttetjeneste i Hæren.

Du har over for chefen for Hærkommandoen ansvaret for den samlede virksomhed ved Føringsstøtteregimentet, bortset fra studie og udviklingsvirksomheden inden for føringsstøtte. Du indgår i Hœrens chefkreds og rådgiver chefen for Hærkommandoen.

Du er efter direktiv fra chefen for Hærkommandoen ansvarlig for føringsstøtten til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, specialoperationsstyrkerne og samt efter aftale Arktisk Kommando. Du er ansvarlig for opstilling og produktion af Føringsstøtteenheder.

Du bidrager til den taktiske udvikling indenfor indsættelse af føringsstøttekapaciteter til stabe, enheder og wings.

Du er ansvarlig for bemanding af enheder under Føringsstøtteregimentet og føringsstøtte-enheder ved 1. Brigade og Multinational Division North, samt udvalgte stillinger ved operative stabe i koordination med respektive myndighedschefer.

Du er ansvarlig for koordination, planlægning og gennemførelse samt hjemtagning af enheder og enkeltpersoner til internationale operationer, herunder teknisk støtte til deployerede enheder samt arrangementer og kontaktvirksomhedsopgaver i relation til udsendte og deres pårørende.

Du indgår i HQ-Land, når Hærkommandoen etablerer denne, og forestår føring af den - situationsbestemte sammensatte føringsstøttecelle til støtte for landmilitær styrkeindsættelse under dansk kommando.
Om dig
Du har en bred baggrund fra forskellige chefstillinger i Forsvaret, herunder udsendelse i internationale operationer. Såfremt du har baggrund i føringsstøttetropperne er det en fordel, men ikke et ubetinget krav.

Du er operativt velfunderet og går analytisk til værks – altid med resultater, perspektiv og Hærkommandoens og Forsvarets overordnede mål for øje.

Du er en stærk leder og kommunikator med en høj grad af integritet. Du er en udadvendt, motiverende og relationsskabende chef, der tør gå forrest, vise vejen, tage kritikken og i det hele taget lede og føre regimentet ved tilstedeværelse, selvsyn og daglig påvirkning af alle niveauer. Udover stærke lederegenskaber skal du kunne udvise den grad af fleksibilitet, overblik og vedholdenhed, der er nødvendig for at kunne begå sig i et miljø med komplekse opgaver i krydsfeltet mellem teknik og operationer.

Du har vist, at du kan opnå følgeskab. Du er vellidt, empatisk og engageret i dine medarbejderes trivsel, men forstår samtidig, at du er alene om ansvaret. Du er i stand at skabe en attraktiv arbejdsplads med en lav personelomsætning, og du er i stand til at rekruttere nyt personel til regimentet.

Du er i stand til at lede en organisation med mange fagprofessionelle. Du kan lede komplekse opgaver under inddragelse af dit personel og eksterne samarbejdspartnere. Du er energisk, initiativrig og en udpræget holdspiller, der fremstår professionel og som det gode eksempel overfor såvel medarbejdere som samarbejdspartnere.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele Forsvarets operationer, udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du vurderes som bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg. Der er mulighed for ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgninger stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er ansat som tjenestemand i lønramme 38.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Der vil være mulighed for at forhandle tillæg jf. gældende regler, samt evt. mulighed for at gennemføre efter uddannelse efter behov.


KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte ansættende chef, generalmajor Michael Lollesgaard, Chef for Hærkommandoen, på tlf.: +45 7281 1701 eller på FKO-H-CH@FIIN.dk

Du kan også kontakte nuværende stillingsindehaver oberst Søren Andersen, Chef for Føringsstøtteregimentet, på tlf.: +45 4131 7160 eller på FSR-CH-NDC@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, chefkonsulent Anne Morits Andersen på tlf.: +45 3266 5564, FPS-BA-BS102@fiin.dk
Ansøgningsfristen er den 15. december 2019. Samtaler planlægges gennemført i København snarest herefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent