Oversergent til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


Oversergent til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende? Så har vi måske et job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
En stilling i et spændende miljø, hvor du vil være med til at uddanne og lede især værnepligtige, men også frivillige og eksterne kursister. Du vil også indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser. For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser. Nogle af disse kurser er specielt målrettet mod Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forestiller os, at du kan:
• deltage i planlægningen, gennemførelsen, evalueringen og videreudviklingen af uddannelsen af værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• medvirke til at sikre, at de værnepligtige, frivillige og eksterne kursister oplever uddannelsen som anvendelig, interessant og tidssvarende
• gennemføre undervisning - både inden for og uden for normal arbejdstid
• indgå i den døgnbaserede udrykningsvagt - som vagthavende.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har eventuelt nogle års erfaring fra Beredskabsstyrelsen eller lign.

Som person forestiller vi os, at du:
• brænder for at formidle viden ved at undervise værnepligtige, frivillige og eksterne kursister
• kan lide at lede mindre enheder – i dagligdagen og under indsats
• kan arbejde i teams
• har blik for detaljen mens overblikket bevares
• kan arbejde selvstændigt inden for givne rammer
• kan se løsninger frem for begrænsninger
• er god til at planlægge
• er fleksibel - både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Næstved.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Anna Munkholm Thomsen på telefon 61 88 44 74.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte For-svarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller telefon 72 81 91 64.

Ansøgningsfristen er den 15. december. samtaler forventes afsluttet i december.

Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads. Vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Vi tror nemlig på, at forskellighed styrker opgaveløsningen, dynamikken og fremmer nytænkning.

Beredskabsstyrelsen yder ved større ulykker og katastrofer i Danmark assistance til kommuner, politi og andre myndigheder. Dette når der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt for ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Næstved

Lokation

Region Sjælland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent