Specialarbejder til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden


Specialarbejder til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Har du mod på at være en central del af Danmarks største beredskabscenter for frivillige, hvor det operative beredskab og uddannelse af frivillige er centrum i hverdagen? Så er dette job måske noget for dig.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden søger en erfaren specialarbejder til beredskabsafdelingen.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, der varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse af vigtige samfundsfunktioner primært i hovedstadsområdet og det nord- og vestsjællandske område. Vi er uddannelsessted for over 200 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsstyrke.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er desuden kursusinstitution for redningsberedskab, Politi og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har 22 fastansatte samt et større antal timelærer tilknyttet fra alle dele af beredskabet. Beredskabscentret deltager årligt i ca. 100 nationale indsatser og deltager derudover i langt hovedparten af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.
Om stillingen
Et særdeles alsidigt og krævende job. Dit primære arbejdsområde vil være i logistikenheden, hvor du skal yde logistisk støtte til de operative enheder og i forhold til centrets daglige drift.
Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. følgende:

- Daglig gennemgang og kontrol af operativt materiel (garageeftersyn)
- Vedligeholdelse, mindre reparationer, rengøring, kontrol og eftersyn af materiel
- Depotarbejde

Endelig vil du som vagthavende chauffør skulle indgå i den operative døgnvagt ved beredskabscentret med dagvagter på hverdage.
Du kommer til at arbejde tæt med såvel uniformerede som civile kollegaer. Vi løser opgaverne i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig.
Om dig
Du forventes at være faglig kompetent indenfor beredskabet, erfaren, god til at samarbejde og kunne indgå som en del af det samlede hold.
Du opfylder flere af følgende krav:

- Du har en teknisk- eller håndværksmæssig baggrund.
- Du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav.
- Gode almene IT-færdigheder og gerne kendskab til DeMars.
- Du har kørekort kategori CE, truckkort, kran certifikat C eller er indstillet på at erhverve dem.
- Du har en beredskabsfaglig uddannelse som minimum brandmand, og er indstillet på yderligere relevant uddannelse.

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, systematisk og resultatorienteret, men samtidig også er god til at arbejde i et team og med øje for helheden, da jobbet rummer mange udadvendte aktiviteter. Derudover ser vi gerne at du besidder en meget høj fleksibilitet og kan vi navigere selvstændigt i en travl og omskiftelig hverdag.

Du må forvente, at en mindre del af din arbejdstid ligger uden for almindelig arbejdstid, herunder i weekender, da vi prioriterer, at du deltager og støtter i forbindelse med uddannelse og øvelser sammen med de operative enheder. Der vil være tale om en fleksibel arbejdstilrettelæggelse med de friheder, dette også giver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en specialarbejderstilling på overenskomstmæssige vilkår.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriets og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Lønnen udgør 22.308,63 kr. pr. måned (aktuelt niveau). Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Beredskabsstyrelsen er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte leder af logistikenheden, oversergent Steffan F. Sørensen på telefon 5150 0627 eller Chef Beredskab, Michael Rasmussen på telefon 4590 6600, hvis du vil vide mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Mette Sanggaard Kristensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9113.

Ansøgningsfristen er fredag den 13. december 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 51 2019.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2020 eller snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.BRS.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hedehusene

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

13.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent