CONSTRUCTION SITE SECURITY OFFICER ASSISTANT


CONSTRUCTION SITE SECURITY OFFICER ASSISTANT

Har du lyst til at arbejde med et nyt og spændende projekt? Kan du holde hovedet koldt, være bestemt og alligevel serviceminded? Så er du måske vores Construction Site Security Officer Assistant.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Ejendomsstyrelsens Materiel og Sikkerhedssektion har ansvaret for Ejendomsstyrelsens overordnede materielforvaltning, herunder tilvejebringelse, administration, vedligeholdelse og bortskaffelse af styrelsens materiel. I forbindelse med militær sikkerhed varetager sektionen sikkerhedsofficersfunktionen, herunder det overordnede ansvar for den militær sikkerhed ved styrelsens etablissementer. Sektionen forestår tillige planlægning, koordinering, projektering og gennemførelse af Forsvarets sikringsprojekter, der bl.a. omfatter elektronisk overvågning og mekanisk sikring.

Endeligt har sektionen ansvaret for inspektion og udvikling af skydebaneområdet.

Materiel og Sikkerhedssektionen er ansvarlig for varetagelse af den militære sikkerhed i byggeprojektet til nyt kampfly (F-35).
Om stillingen
Som Construction Site Security Officer Assistant (CSSOA) er du , sammen med endnu en CSSOA, højre hånd for Construction Site Security Officer (CSSO). Stillingen indebærer ansvar for den militære sikkerhed på byggepladsen på Flyvestation Skrydstrup, hvor faciliteter til det nye kampfly opføres.

Sammen med CSSO skal du tilsikre, at den militære sikkerhed på byggepladsen er i top døgnet rundt. Byggepladsen vil være klassificeret. Dette stiller store krav til omhyggelighed, personlig integritet og myndighed.

Byggeriet skal overholde såvel danske som amerikanske sikkerhedsbestemmelser.

Der vil være et meget stort antal håndværkere og leverandører på byggepladsen, som konstant skal overholde sikkerhedsbestemmelserne, hvorfor stillingen kræver stort overblik og evnen til at bevare roen under pres. Som CSSOA skal du være klar til, i samråd med CSSO, at træde i karakter såfremt personer ikke efterlever sikkerhedsbestemmelserne.

Der vil til byggepladsen blive tilknyttet CSSO, 2 CSSOA, et antal sikkerhedsassistenter samt administrativt personel. CSSO og CSSOA vil forestå den daglige ledelse af dette personel. Du vil være ansvarlig for at udarbejde vagtplaner for alle ansatte i byggepladssikkerheden.

Stillingen som CSSOA forventes nedlagt senest Medio 2023, hvorefter man vil kunne forvente at blive anvist ny stilling. For CSSOA vil der dog være gode muligheder for at søge job indenfor MILSIK området efter dette job.

Under byggefasen vil der forekomme arbejde på forskudt tid, idet byggepladsen forudses åben 0600-2000. CSSO og de 2 CSSOA skal tilsammen dække åbningstiden, herunder eventuelle perioder med døgnåben.
Om dig
Vi søger en person med kendskab til og interesse for Militær Sikkerhed. Du forstår vigtigheden af, at sikkerhedsbestemmelserne overholdes.

Du trives med en uforudsigelig og travl hverdag, som involverer et meget stort antal personer, som ikke er ansat i Forsvaret, og derfor skal støttes i overholdelse af den militære sikkerhed. Du er klar til at tage ansvar og hurtige beslutninger, og trives med opgaver der kræver stor selvstændighed.

Du formulerer dig klart i skrift og tale og dine engelskkundskaber er gode, idet en del bestemmelser der skal efterleves, er på engelsk.

En baggrund som sikkerhedsofficer eller Militær Politi vil være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte CSSOA major Hans Herstrøm på telefon 40 38 89 17. Alternativt kan du kontakte CSSO major A.B. Mikkelsen på telefon 41 22 99 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Malene Tønning på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 12. december 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter. Tiltrædelse pr. 1. januar 2020, eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent