Automatiktekniker til Fregat med avancerede våbensystemer, NIELS JUEL. (genopslag)


Automatiktekniker til Fregat med avancerede våbensystemer , NIELS JUEL (genopslag)

Kan du tænke dig at arbejde som tekniker på en højteknologisk fregat, med en våben- og sensorpakker, der indeholder radarer, missiler, tungt artilleri, håndvåben og større integrerede netværk, som er unikke for Søværnets enheder?

Hvis ja, så har fregatten NIELS JUEL et spændende job at tilbyde dig!

Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, ildledelses-, og artillerisystemer som indeholder radarer, moderne pjecer, missiler og taktiske netværk.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Våbensektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to våbentekniske sergenter og en våbenteknisk officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.

Om stillingen
Du vil indgå, som en del af skibets våbenteknikere, der har til opgave at servicere og overvåge skibets våben- og ildledelsessystemer, herunder artilleri, missiler og radarer. Systemerne er i høj grad unikke for Søværnets enheder og stiller store krav til din faglighed.

Dertil vil du til søs være med til at opretholde skibets beredskab, og indgå i klartskibsorganisationen, hvor der vil være fokus på Battle Damage Repair som led i at håndtere skader under kamp og reparere skibets systemer.

Sidst, men ikke mindst vil du både til søs og i havn få ansvar for at drifte skibets avancerede systemer og være med til at varetage skibets Våben- og Elektronik vagt

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om dig
Jobbet som tekniker i våbensektionen på NIELS JUEL stiller store krav til din faglighed såvel som din personlighed.

Har du (eller er du i gang med), en militær eller civil uddannelse som automatiktekniker eller lignende relevant svendebrev indenfor nedenstående grupperinger:
- Stærkstrømsuddannelser
- Finmekaniske uddannelser
- Maskintekniske uddannelser generelt


og kunne du tænke dig at håndtere opgaver indenfor avancerede sensor-, radar-, artilleri - og missilsystemer, såvel som lavpraktisk assistance til skibets øvrige besætningsmedlemmer - så søg stillingen.

Du skal dertil kunne holde et højt engagement i operationer af op til 4 måneders varighed med udfordrende vilkår.

Du vil blive en del af våbensektionens teknikere på konstabel-niveau, og vil derfor have hands on på sektionens materiel. Dit arbejde vil kræve en selvstændig og analytisk tilgang til udfordringer - stærkt støttet af resten af sektionens personel.

Vi forventer at du har et åben og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et professionelt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.


Krav:
Du skal kunne gennemføre Søværnets Basis Uddannelse (SBU)*.
Du skal enten være i gang med, eller have en afsluttet uddannelse som automatiktekniker, eller en uddannelse indenfor stærkstrøm, finmekaniske uddannelser eller maskintekniske uddannelser generelt.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.

*Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse.
Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets Våben- og Elektronik Officer Jannick Lyngsøe på tlf.: 72 85 43 55.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02@mil.dk, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 10. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020 eller hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.01.2020

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent