Sagsbehandler TI-ELM ved Danske Artilleriregiment


Sagsbehandler ved TI-ELM ved Danske Artilleriregiment

Har du mod på at tilsikre sammenhæng i krigsførelsens kredsløb for ildstøttevåbnet som helhed? Besidder du stærke operative kompetencer og motiveres du af at skabe brugbare løsninger og resultater gennem stærke relationer og projektledelse?

Så har du her muligheden for et spændende job i koordinationselementet for ildstøtte ved Danske Artilleriregiment.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

TI- og KIELM varetager alle ildstøtterelaterede policy-, doktrin-, strukturelle og ud-dannelsesrelaterede forhold. De udgør Hærens ekspertise inden for planlægning og indsættelse af alle ildstøttemidler (Joint Fires) i et multinationalt operationsmiljø. TI gennemfører uddannelsen af ildstøtteførere samt evaluerings- og inspektionsvirksomheden inden for ildstøttetjeneste. TIELM er Hærens overordnet ansvarlige for doktrin- og organisationsudvikling i relation til Targeting, mens KIELM tilsvarende er Hærens overordnet ansvarlige for Air-Land Integration, Tactical Air Control Parties, Close Air Support og Targent Mensuration Only.

TIELM gennemfører i samarbejde med KIELM kapacitets- og kompetenceopbygning og udvikling indenfor ildstøttevåbnet på alle niveauer over BDE. Bidrage til udviklingsvirksomhed via centralt styrede projektorganisationer på niveau I indenfor ild-støttespecialerne: Førings-, målopklarings- og ildstøttekapaciteter. Indenfor disse ydes der støtte og bidrag til organisation, materiel, doktrin, operative bestemmelser, projektimplementering, operative test og forsøg, operative forskrifter samt taktisk udvikling.

TIELM er ansvarlig den taktiske og operative udvikling af Hærens ildstøtte og luftværnet, og
Direktivgivende for indhold og udarbejdelse af det doktrinære grundlag. TIELM planlægger og udfører tilsyn, kontrol, og inspektionsvirksomhed indenfor ildstøttetjenesten og luftværn.
Ved TI- og KIELM praktiserer vi i høj grad frihed under ansvar og selvstændighed i opgaveløsningerne.

Dette er tillige gældende i forhold til arbejdstidsplanlægning, herunder tilstedeværelse ved Danske Artilleriregiment. Vi har en uformel omgangstone og støtter hinanden efter bedste evne på tværs af sagsområder.
Om stillingen
Du vil som sagsbehandler arbejde efter direktiv og med direkte ansvar overfor chefen for TIELM både selvstændigt og som bidragsyder.

Som sagsbehandler vil du være overordnet ansvarlig for underlagte enheder ved Danske Artilleriregiment i relation til uddannelsesgrundlaget, og udarbejder i samarbejde med S7/1AA de overordnede uddannelsesbeskrivelser for ildstøtte- og luftværnsenheder. LI/LL koordineres med S7 ved 1 AA og G7 ved Hærkommandoen.

Du skal varetage ildstøttevåbnets forpligtelser forbundet med udenlandsk øvelsesvirksomhed og være operativ designering som Stabsofficer Arty i TOC ved MND N og/eller FSICC i rammen af LCC.

Du vil skulle koordinere undervisning i ildstøttetjeneste ved alle Forsvarets uddannelsesinstitutioner med FAK samt planlægger og udfører tilsyns- og kontrol og inspektionsvirksomhed indenfor ildstøtte og luftværn samt certificering.

Derudover deltager du bl.a. i undervisning på Joint Fires Staff Officers Course samt gennemførelse af orienteringer og briefinger, evaluerings- og inspektionsvirksomhed med vægt på troppeenhedsniveauet, udvalg, arbejds-, studie- og projektimplementeringsgrupper som medlem, Lessons Identified/Lessons Learned processen på troppeenhedsniveauet, samt støtte til øvrige SBH ved TI-, KI- og JTAC E/I ELM i løsning at deres opgaver.

Stillingen er forbundet med en del møde- og øvelsesvirksomhed, der i et vist omfang varetages via VTC.
Om dig
Du er erfaren kaptajn M321 med en bred ildstøttebaggrund der har gennemført VUT-I/L eller VUK inklusiv BTN og BDE modulet.

Du interesserer dig for uddannelse og operativ ildstøtte, herunder udviklingen af dette.
Kvalifikationer - Du har forrettet tjeneste som delingsfører, næstkommanderende og/eller chef for et batteri, herunder bestridt funktioner ved enten SKC, AET, AILC, JFC og/eller JFCC. Det forventes at du har erfaring fra internationale operationer.

Ønskelige kvalifikationer – Gennemført våbenkursus II, TEM, Targeting kursus, FSCM og ACM kursus, Battle Space Management kursus.

Så har du gode evner til at kommunikere både i tale og på skrift, er interesse i, og flair for uddannelse af enkeltpersoner og enheder, er udadvendt og teamorienteret er dette stillingen for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Oksbøl kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for TI- & KIELM, OL H.D. Damm, DAR-TI01, tlf. nr. 5087 8312.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019.

Ansættelsesdato 1. februar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 51.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent