Næstkommanderende ved Forsvarets dag i Herning


Forsvarsministeriets Personalestyrelse søger en næstkommenderende til Forsvarets Dag i Herning

Har du lyst til at være med til at rekruttere værnepligtige til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen? Så er det måske dig vi søger?
Om os
Forsvarets Dag i Herning er et værnsfælles element, som er en del af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering under Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

På grund af vores opgaver og fysiske placering i forhold til hovedkontoret i Ballerup, arbejder vi meget selvstændigt med at sessionsbehandle ca. 6500 unge mennesker om året.

Vi gennemfører også fysisk afprøvning af særligt motiverede unge med henblik på en hurtig vej ind til værnepligttjeneste.

Derudover løser vi oplysnings- og rekrutteringsopgaver om Forsvarets uddannelser på civile messer, gymnasier samt andre relevante uddannelsesinstitutioner.
Vi er et lille team på 10 medarbejdere, der består af læger, civile og uniformerede fra forskellige værn.

Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor, gensidig respekt, således at vi sammen kan træffe hurtige og kvalificerede afgørelser.
Såfremt du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt kan du besøge hjemmesiden: www.værnepligt.dk og evt. suppleret med www.forpers.dk.
Om stillingen
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger, militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone. I centeret er der fokus på detaljer for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen. Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omfang og størrelse.

Dine arbejdsopgaver:
- Næstkommanderende og fungere som centerlederens stedfortræder i dennes fravær
- Tilrettelæggelsen af den daglige drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere ved centeret.
- Koordinering og gennemførelse af hvervelektioner for værnepligtige ved tjenestestederne i Holstebro, Skive og Karup.
- Koordinering og deltage i informationsarrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner og messer.
- Fungere som assisterende sessionsleder, prøveleder og ved forundersøgelsen i forbindelse med sessionsbehandlingen.
- Briefing om værnepligt og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Personlig vejledning til de sessionssøgende om valg af værnepligtstjeneste og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Deltage i fysisk afprøvning af særligt motiveret egnede værnepligtige.
Om dig
Du har gennemgået VUT-II/ML. Du har bred erfaring som leder og planlægger i Forsvaret, gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder og værn. Du har virket som befalingsmand ved hjemlige eller ved udsendte enheder og har lyst til at være forbillede og Forsvarets ansigt udadtil.

Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk, initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.

Du kan samarbejde, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger. Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du arbejder struktureret, også under tidspres. Din personlige integritet er nøgleelement for opnåelse af fælles løsninger. Du trives med at møde nye mennesker hver dag og er en god rollemodel.

Du forstår vigtigheden af, at kommunikere på flere niveauer og formulerer dig godt på skrift og tale. Du er hjemmevant i hele Microsoft Office-pakken. Det er også en fordel at have kendskab til SAP/DeMars og IT generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

dit faste tjenested vil være Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Torben Grønlund Hansen på telefon 72 81 93 41 alternativt 40 90 38 06 eller på mail fps-vr-rshe1@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dennis Hede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3KOR2@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 5. januar 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 2 og 3.
Stillingen er til besættelse 1. februar 2020.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Herning

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent