Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland


Rådighedsstilling – Delingsfører til Totalforsvarsstyrken ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Vi søger en dygtig og engageret premierløjtnant af reserven som delingsfører i Totalforsvarsstyrken/kompagniet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Vest. Distriktet består af 23 hjemmeværnskompagnier og en operativ stab, der er bemandet med fastansatte, frivillige samt reservister.

Reservisterne bemander desuden føringskadren til et totalforsvarskompagni i Totalforsvarsstyrken.

Om stillingen
Du indkommanderes og virker i din designeringsfunktion ved Hærhjemmeværnsdistriktet. Desuden indgår du i distriktets kadreunderafdeling, som er en del af Totalforsvarsstyrken.
Underafdelingen består af en kompagnichef, næstkommanderende, kommandobefalingsmand samt 3 delinger med delingsfører, næstkommanderende/deling og gruppeførere.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af linjen eller reserven, alternativt uddannet løjtnant af reserven og vurderet egnet til udnævnelse.

Vi foretrækker, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau og samtidig har en vis operativ indsigt. Derudover er det altafgørende, at du har forståelse for, hvad det kræver at arbejde med frivillige. Det er en fordel, hvis du har et indgående kendskab til Hjemmeværnet.

Vores ledelsesstil er frihed under ansvar og rettidig omhu, og vi forventer, at du både kan løse opgaver selvstændigt og har let ved at indgå i samarbejde med andre.

Du kan forvente omkring 10 indkommanderingsdage om året, idet dette dog kan variere afhængigt af opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af uddannelseselementet for personel af reserven, major af reserven Gert Husum på telefon 41 11 18 32.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Jesper Bjarke på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 51/02. Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er placeret på Aalborg Kaserner og dækker et geografisk område fra Skagen i nord til Mariagerfjord i syd, samt fra Læsø i øst til Jammerbugt og Vesthimmerland området i vest.

Distriktets faste stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt knap 18 medarbejdere.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 1 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent