Chef for Administrationsektionen i Hjemmeværnskommandoen


Chef for Administrationsektionen i Hjemmeværnskommandoen

Har du stærke lederegenskaber og lyst til at beskæftige dig med ledelse, HR, organisationsstøtte og administration, så har vi jobbet til dig.

Vi søger en chef, der kan motivere og styrke trivslen, har gode samarbejdsevner, er en god kommunikator og ikke mindst har mod på at favne mange forskellige opgaver.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er Hjemmeværnets øverste militære myndighed og består af tre divisioner en stabschef samt chefen for hjemmeværnet og den kommitterede for hjemmeværnet.

Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet samt opgaver til støtte for politiet, skat og redningsberedskabet. Hjemmeværnet stiller sine kapaciteter til rådighed for hele samfundet og kan løse opgaver til lands, til vands og i luften.

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der har medlemmer fra alle dele af samfundet og alle dele af landet. Den lokale forankring betyder, at Hjemmeværnet med kort varsel kan stille med enheder i forbindelse med hændelser, ulykker, større katastrofer mv.
Om stillingen
Chefen for Administrationssektionen er overordnet ansvarlig for den daglige ledelse og fordeling af opgaver mellem sektionens 8 medarbejdere.

Sektionen vil med den nye chef også blive ansvarlig for Hjemmeværnskommandoens myndighedsopgaver relateret til HR- og organisationsstøtte.

Opgaverne omfatter blandt andet sagsbehandling inden for HR området, herunder udarbejdelse af notater, besvarelse af henvendelser fra andre myndigheder herunder Hjemmeværnets underliggende myndigheder, opdatering af bestemmelsesgrundlaget inden for HR og organisationsstøtte, bidrag til ledelsesinformation, støtte og forberedelse til ledelsens deltagelse i forskellige HR mødefora.

Du bliver tillige nærmeste sparringspartner for chefen for koordinationsdivisionen i relation til Hjemmeværnets HR-og organisationsstøtteopgaver. Du vil også få til opgave at repræsentere Hjemmeværnskommandoen i forskellige HR fora inden for Forsvarsministeriets koncern, og du vil komme til at stå i spidsen for egentlige projekter samt bidrage til andre afdelingers projektarbejde.

Administrationssektionens yder herudover administrativ støtte til medarbejdere og chefer i Hjemmeværnskommandoen. Opgaverne omfatter bl.a. post- og journalvirksomheden, besvarelse af borgerhenvendelser samt intern service. Derudover varetager sektionen den samlede arbejdstidsstyring, afsendelse af sikker post og virker som Hjemmeværnets koordinerende kompetencecenter inden for elektronisk sags- og dokumenthåndtering.

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår med fokus på worklife balance, gode fysiske rammer og en uformel omgangstone. Vores kultur bygger på tillid og fleksibilitet samt kollegial støtte og sparring mellem chefer og medarbejdere.

Med jobbet får du ikke alene mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer, du får også indflydelse på Hjemmeværnets udmøntning af en række koncernfælles HR initiativer, der har betydning for alle medarbejdere i Hjemmeværnet.
Derudover tilbyder vi gode muligheder for personlig kompetenceudvikling, ligesom vi ligger vægt på løbende uddannelse af vores chefer og medarbejdere.

Alle opgaver løses i tæt daglig koordination med partnerelementet fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der ligeledes er placeret i Vordingborg.

Du har fast tjenestested i Vordingborg.
Om dig
Vi søger en person, der har gode samarbejdsevner og er inddragende i sin ledelsesstil.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver og med korte tidsfrister. Der er en forventning om, at du har lyst til at påtage dig skriftlige opgaver og kan påtage dig rollen som projektleder i udvalgte projekter. Du har overblik og kan kommunikere klart og tydeligt både i skrift og tale.

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, og at du arbejder struktureret med sans for dokumentation og kvalitet. Der er en forventning om, at du både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du skal have lyst til at lede medarbejdere og møde kollegaer med forskellige baggrunde positivt og åbent.

Der vil være en tæt daglig koordination med Hjemmeværnskommandoen HR partnerelement samt øvrige chefer og medarbejdere i Hjemmeværnsstaben.

Herudover lægger vi vægt på, at du har let ved at skabe gode relationer til kollegaer og samarbejdspartnere.

Du bliver chef for en sektion med medarbejdere, der har forskellige funktionsvilkår og uddannelsesmæssig baggrund, og du skal have lyst til at løse opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes dette oplyses ved ansøgningen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for koordinationsdivisionen, Pernille Langeberg på tlf. 25 27 44 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfrist den 14. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 4 og tiltrædelse snarest muligt derefter.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge FOKUS, CV samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.01.2020

Indrykningsdato

27.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent