Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Stab Multinational Division North


Rådighedsstillinger - Premierløjtnanter af reserven til Stab Multinational Division North

Vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så tilbyder Multinational Division North et antal reserveofficersstillinger i reserveenheden.
Om os
Danmark leder hovedkvarteret for Multinational Division North. Hovedkvarteret blev etableret i marts 2019. Hovedkvarteret er en del af NATOs styrkestruktur, og udgør en del af NATOs afskrækkelsesprofil i Østersøregionen.

Hovedkvarteret er ansvarlig for at gennemføre forsvarsplanlægning i ansvarsområdet, træne underlagte brigader og koordinere militære aktiviteter i regionen, herunder blandt andet med Enhanced Forward Presence. I krise og krig vil hovedkvarteret skulle gennemføre kampoperationer samt skabe forudsætning for indsættelsen af eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker på højt beredskab.

Hovedkvarteret har permanent tilstedeværelse i Baltikum. I fredstid etableres hovedkvarteret i både i Danmark (indledningsvis i Karup og fra 2021 i Slagelse) og i Letland (Adazi ca. 25 km nord for Riga). Danmark, Estland og Letland er rammenationer.

I fredstid vil hovedkvarteret, når det er fuldt etableret, være bemandet med ca. 100 mand, hvoraf de ca. 60 er danskere fordelt med ca. 40 i Danmark og 20 udstationeret i Letland. Hertil kommer stabsstøttepersonel, hvor Danmark vil bidrage med ca. 80 mand, ca. 50 i Danmark og ca. 30 i Riga.

I krise og krig vil hovedkvarteret, når det er fuldt aktiveret, være bemandet med op til 600 mand, hvoraf op til ca. 250 er danskere. I tilfælde af krise kan hovedkvarteret være fuldt deployeret og klar til indsættelse efter syv dage.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone.
Om stillingen
Vi har brug for personer der kan afsætte en del rådighedsdage på årsbasis, da aktiviteternes forberedelse og afvikling typisk strækker sig over et år, derfor typisk 20 rådighedsdage eller flere efter nærmere aftale.

Du indgår i en reservestilling og vil, alt efter dine styrker og faglige kompetencer, blive placeret i reservens nye G-struktur. Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med den uddannelse og træning, som er forbundet til din designeringsfunktion. Tingene går til tider stærkt, og du vil løbende skulle kommunikere med chefer og kollegaer på alle niveauer.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone.
Om dig
Du er premierløjtnant af reserven og har stor interesse eller kendskab til procedurer indenfor enten logistik, operationer, efterretningstjeneste, kommunikation eller administration, forvaltning og humanitær folkeret.

Du er en udpræget teamplayer, der har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne som de kommer. Du evner at formulere dig i både skrift og tale på dansk og engelsk.

Du arbejder under pres uden at miste overblikket, og du er fleksibel i forhold til vekslende krav til opgaveløsninger og ressourcer.

Erfaring fra internationale missioner og stabstjeneste er ønskeligt.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og arbejder struktureret med sans for detaljen.

Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingerne hos oberstløjtnant af reserven H.-H. Børthy på telefon 40 74 07 05 eller via mail CH-ENT@MND-N.DK, alternativt major Jakob Vielsøe-Nielsen, MNDN-G1-CH@mil.dk eller på telefon 72 83 10 25.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard på 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020, og ansættelsessamtaler gennemføres løbende.

Ansættelse i stillingen er forventeligt pr. 1. februar 2020 eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilagene skal uploades i PDF-format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

27.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent