Oversergent til Center for Militær Fysisk Træning


Oversergent til Center for Militær Fysisk Træning

Forsvarets Sanitetskommando, Center for Militær Fysisk Træning søger en dynamisk oversergent med operativ erfaring og bred interesse for fysisk træning til ansættelse snarest muligt. Stillingen er med primær tilknytning til Center for Militær Fysisk Træning på Svanemøllens Kaserne.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando ledes af Generallægen og varetager Forsvarets Sanitetstjeneste. Center for Militær Fysisk Træning (CMT) udgør Forsvarets Sanitetskommandos træningsfaglige kompetencecenter.

Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager Forsvarets Sanitetskommando sanitets- og træningsfaglige kontaktbesøg og inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Forsvarets Sanitetskommando rekrutterer og uddanner Forsvarets sundhedsfaglige personel, som yder læge- og træningsfaglige støtte til udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Om stillingen
Din opgave vil være at indgå i Center for Militær Fysisk Trænings arbejde med at yde militær fysisk støtte til Forsvarets enheder i form uddannelse af militære fysiske trænere, nærkampsinstruktører og banelæggere etc. samt opbygning af operativ fysisk parathed.

Militær Fysisk Støtte er en dynamisk ”værktøjskasse” som bl.a. omfatter:

1. Uddannelse af militære fysiske trænere, nærkampsinstruktører, banelæggere etc.
2. Direkte støtte til operative enheder under opbygning og klargøring til udsendelse i missioner eller
til det nationale beredskab i samarbejde med CMT Militære Fysiske Støtte Teams.
3. Tværfagligt samarbejde med CMT øvrige stab om udvikling og tilpasning af opgaveporteføljen .
4. Støtte til udarbejdelse af læringsplaner etc. relation til fagområdet.

Du vil blive en del at et stærkt team, hvor faglighed, samarbejde og professionalisme er i fokus. Du vil få stor indflydelse på egen opgaveløsning og blive en del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og et unikt speciale.
Om dig
Du er uddannet oversergent med erfaring fra det operative miljø samt bred undervisningserfaring. Herudover har du:
• Militær Fysisk Træner II af nyere dato
• Har indgående kendskab til konceptet for Militær Fysisk Træning
• Har virket som faglærer Militær Fysisk Træning
• Du kan gøre dig forståelig på mundtlig og skriftlig engelsk.
• Du har kørekort (B).

Som oversergent forventer vi, at du er vant til at undervise grupper af varierende størrelse. Du tænker kreativt i forhold til undervisning og er i stand til at tilpasse din undervisning til den givne situation og det materiel, soldaterne har til rådighed.
Du skal være indstillet på at virke som kursusleder og indgå i tværfagligt samarbejde med CMT øvrige stab, samt i perioder med direkte støtte til operative enheder, kunne samarbejde med de lokale militære fysiske trænere og enhederne. Endvidere forventes det, at du virker som ambassadør for CMT opgaveportefølje.

Du er udadvendt, ansvarsbevidst og selvstændigt opsøgende med henblik på at optimere CMT uddannelse af militære fysiske trænere, nærkampsinstruktører etc. Du deltager i indhentning af ny viden og forskning, hvor dette er relevant for Center for Militær Fysisk Træning, i samarbejde med såvel interne som eksterne institutioner.

Du skal være indstillet på en del rejseaktivitet primært nationalt, men også internationalt, og være indstillet på at kunne blive udsendt.
Du skal herudover være indstillet på, at virke som nærkampsinstruktør samt underviser på banelægger og O-instruktør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Svanemøllens kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder, Militær Fysisk Uddannelse; seniorsergent Henrik Geertsen, telefonnummer: 25 23 90 12 eller chefen for Militær Fysisk Støttesektion; major Klaus Gabriel Sørensen, telefonnummer: 25 23 90 06.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Stillingen er til besættelse snarets muligt.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent