Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization


Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization

Er du en handlekraftig og initiativrig mellemleder, der kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag i et joint miljø - så er jobbet som sagsbehandler ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) lige noget for dig.
Om os
JMTO har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af strategiske transporter, indenfor alle transportformer til støtte for hele Forsvaret. Som Forsvarets leverandør af transportløsninger bidrager vi, gennem høj faglighed samt en hurtig og effektiv tilgang, til opgaveløsning såvel nationalt som internationalt.

JMTO består af en stabsdel med en Planlægningssektion (PLANS), en Operationssektion (OPS) og en Skibs charter sektion (ARK). Derudover har vi en Movement Control dispositionsenhed (MOVCON).

I PLANS refererer vi direkte til chefen for JMTO, og varetager den samlede planlægning og drift af strategiske transporter til understøttelse af øvelser i udlandet, INTOPS, samt større transportopgaver i Danmark.

Vi er et team bestående af 7 officerer, 6 mellemledere og en civil speditør, der arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.

Hos JMTO sætter vi trivslen højt på dagsordenen. Vi gennemfører jævnligt forskellige aktiviteter, der skal styrke samarbejdet og korpsånden på tværs af organisationen.

Vi er en værnfælles enhed, der geografisk er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Du vil som sagsbehandler i PLANS blive ansvarlig for, at udarbejde transportløsninger til støtte for primært danske enheder og myndigheder, i forbindelse med INTOPS, øvelsesvirksomhed i udlandet eller større transportopgaver i Danmark.

Opgaven omfatter blandt andet at planlægge, koordinere og gennemføre deployering, genforsyning og redeployering af danske enheder.

Udarbejdelsen sker i et tæt samarbejde med Operationsstaben i Forsvarskommandoen, eller den enhed, der har anmodet JMTO om støtte. Hovedparten af arbejdet gennemføres i projektgrupper, som du er ansvarlig for at lede.

Du vil kunne blive udpeget som mission manager, og dermed få ansvaret for at skabe de transportmæssige rammer, der skal til for, at understøtte de nuværende som kommende missioner. Opgaven er at opbygge et detaljeret kendskab til opgave, rammer, vilkår og kapaciteter i det pågældende område.

Endvidere vil du kunne blive forbindelsesofficerer til en af Værnskommandoerne, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen eller Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Opgaven er at tilsikre, at JMTO har et opdateret billede af situationen vedrørende udenlands øvelsesvirksomhed og INTOPS.
På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige arbejds- og planlægningsgrupper i relation til ’Movement and Transportation’ området.
Om dig
Du er seniorsergent, eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.

Vi ser gerne, at du har været udsendt i INTOPS, men det er ikke et ubetinget krav.

Du er en dedikeret, fleksibel og handlekraftig person, som har mod på udfordringer i en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag, og bliver målt på det.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor vi gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant har fokus på udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer, både militærfagligt såvel som civilt for dermed at have en attraktiv arbejdsplads. Du vil blive oplært som movement planner, og få tildelt en mentor til dine første planlægningsopgaver. Du behøver ikke have kendskab til logistik, men har du viljen og lysten, så skal vi nok lære dig op.

Det er essentielt, at du har evne og lyst til at arbejde selvstændigt med et meget bredt sagsområde.

Du skal som person have gode analytiske evner, være struktureret, samt have gode kommunikationsevner, herunder være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du har høj grad af ansvarsfølelse, og du bliver ved indtil opgaven er løst tilfredsstillende. Desuden skal du have gode samarbejdsevner, herunder kunne samarbejde med danske og udenlandske civile og militære specialister og arbejdsgrupper.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i op til ca. 30 dage om året, afhængig af sagsområde.

Det er en fordel – men ikke et krav – hvis du har stabserfaring fra Niveau III eller højere stabe, et godt kendskab til eget værns kernekapaciteter samt en generel forståelse for det værnsfælles område.

JMTO bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager til enkeltmandsudsendelserne, hvor der kan blive mulighed for en udsendelse i INTOPS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Arno Tage på telefon 41 73 25 46 eller på mail JMTO-P-CH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 2.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.01.2020

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent