Terminalhjælpere til Movement Control ved Joint Movement & Transportation Organization


Terminalhjælpere til Movement Control ved Joint Movement & Transportation Organization

Vi giver dig mulighed for at være med til at sikre, at danske enheder har soldater og materiel til at løse deres opgaver uanset om det er i Danmark eller i missionsområder. Det betyder, at du kan få opgaven løst til tiden og har en fleksibel indstilling. Du bliver en del af et team, hvor tingene til tider går stærkt og oplevelserne er mange. Din indsats betyder, at vi i fællesskab leverer til tiden uanset om transporten sker på landevej, skinner, via skib eller som lufttransport.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup.

MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder på logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer. Herfra gennemfører vi transport af personel og/eller materiel til enheder i internationale operationer eller øvelser både i Danmark og internationalt.
Om stillingen
MOVCON er der, hvor tingene bliver udført i praksis.

Du kommer i én af vores tre delinger. Hver deling består af 19 mand; en terminalofficer/delingsfører (premierløjtnant), seks terminalbefalingsmænd/gruppeførere og tretten konstabler fordelt i to grupper. Alle er klar til en hverdag med løsning af opgaver til støtte for andre enheder i alle tre værn i kortere eller længere perioder. Det kan resultere i skæve arbejdstider og en del opgaver, som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet i Karup, både i Danmark og udlandet.

Du skal sammen med din gruppe eller deling løse opgaver ud fra befalinger. Du vil på øvelser eller i mission være den, der blandt andet udfylder dokumenter og står for rådgivning om pakning i forbindelse med transport af gods, herunder også farligt gods. Dine boglige og sproglige færdigheder har derfor betydning. Du skal være med til håndteringen af lastbiler, fly, skibe og tog på terminalerne både i Danmark og i udlandet.

Dagene ligner sjældent hinanden, idet der løbende kommer opgaver til MOVCON, nogle gange med kort varsel. Her kommer vores professionelle tilgang til løsning af opgaven i højsædet. Derudover løser vi mere rutineprægede opgaver som blandt andet rotationer og materieltransport til missioner med danske soldater.
Om dig
Du skal have gennemgået og bestået en grundlæggende militær uddannelse fra enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Er du fra Hæren, skal du også have gennemgået Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Du skal have et gyldigt kørekort kategori B. Vi skal nok sørge for at du får de andre uddannelser, kurser og kvalifikationer, som du også skal have.

Da du kan komme til at arbejde sammen med udenlandske soldater, er det en fordel du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til logistik, samt hvis du har erfaring som terminalhjælper - gerne fra en tidligere udsendelse. Ellers sørger vi for, at du får uddannelsen, der sætter dig i stand til at indgå i din gruppe af movere.

Du er god til at skabe relationer, du kan arbejde selvstændigt, du er omstillingsparat og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Selvom du fungerer i en specialiseret funktion, er du soldat og skal derfor hele tiden kunne opfylde de fysiske krav og de militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.
Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du p.t. ikke er tjenestegørende i forsvaret kan du forvente at du skal gennemgå en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup. Afprøvning består af en fysik/lægelig del samt en psykologisk vurdering.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Peter Flinch på mail JMTO-MT-2001@MIL.DK eller telefon 41 73 25 48.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs246@mil.dk eller telefon 72 81 91 57.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2019. Vi holder løbende samtaler, og de forventes gennemført i perioden 9. - 20. december 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent