Daglig leder af Uddannelsesmaterielkontoret


Daglig leder af Uddannelsesmaterielkontoret

Slesvigske Fodregiment søger midlertidig vikar for sygemeldt medarbejder.

Har du lyst til at støtte de operative enheder på Haderslev Kaserne?

Trives du med en aktiv hverdag og er du god til at holde overblik?

Så skal du søge stillingen som daglig leder af vores uddannelsesmaterielkontor.
Om os
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

1. januar 2019 opstilles XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne.
Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Regimentet består af ledelsen, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps og Garnisonsstøtteenheden.

Garnisonsstøtteenheden består af fem sektioner; Ledelseselementet, Personaleadministrationselementet, Personelforvaltningselementet, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgiverelementet og Driftselementet.

Uddannelsesmaterielskontoret (UMAK) er en del af Driftelementet. Driftelementet er opdelt i UMAK, IT og Våbenkammer/Køretøjer.
Om stillingen
Lederen af UMAK er også daglig leder for resten af Driftelementet.

Driftelementet består af UMAK (som har to ansatte), IT (som har to ansatte) og Våbenkammer/Køretøjer (som har to ansatte).

Opgaverne for Driftelementet er at støtte enhederne på Haderslev Kaserne, med IT support, logistisk støtte og udlån af uddannelsesmateriel. Driftelementet støtter også med produktionen af uddannelseshjælpemidler som fx Flipover og lignende. Praktikanttjenesten ved regimentet er også forankret ved Driftelementet.

Som leder af Driftelementet indgår du også i møderækken ved Garnisonsstøtteenheden.

Stillingen er tidsbegrænset i op til 2 år, og når perioden udløber skal du være indstillet på at overgå til en stilling ved enten regimentet eller XIII Lette Infanteribataljon.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent med erfaring fra lignende tjeneste som leder af UMAK.

Du har en professionel og positiv indstilling.

Du er ansvarsbevidst og selvstændig.

Du har et godt overblik, og kan håndtere at prioritere og fordele opgaver.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og
organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende
myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang
af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Garnisonsstøtteenheden major Henning Roland Dons på telefon 7283 1220 / Mobil 40246928.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 9. december 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne.

Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk
indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent