Kommunikationsgast til fregatten NIELS JUEL


Kommunikationsgast til fregatten NIELS JUEL


Er du energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en kommunikationsgast til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision.

Om os

Fregatten NIELS JUEL er, sammen med sine to søsterskibe, en af Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Skibet er udrustet til at kunne løse en bred vifte af opgaver i hele konflikspektret, og er et af Forsvarets mest slagskraftige våbenplatforme.

NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster, der veksler mellem øvelser og operationer. Skibet gennemgik Danish Operational Sea Training ved FOST i England i 2017 og har senest i 2019 været en del af en fransk hangarskibsgruppe, der blandt andet leverede støtte til Operation Inherent Resolve. Derfor er NIJU lige nu på et højt operativt niveau, hvor vi står over for to år med masser af internationale øvelser, herunder live missilskydning i 2020.

I de kommende år står NIELS JUEL sammen med resten af fregatvåbnet overfor en række spændende opgaver i forbindelse med indfasning af nye luftforsvarsmissiler og nye antiubådssystemer. Disse vil give helt nye operative muligheder og opgaver, og vil udfordre skibets besætning endnu mere på deres faglighed.

Der hersker en udpræget ”fregatmentalitet” ombord, og besætningen er stolte af det operative håndværk og høje niveau, som de leverer, og som det kræver at drive en moderne fregat. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, høj faglighed, samarbejde og planlægning for at få enderne til at mødes i en dynamisk hverdag.

Om stillingen
Som kommunikationsgast bliver du en vigtig del af fregattens kommunikationssektion, som igen hører under operationsdivisionen. Det er vores opgave, at forsyne skibet med både eksterne og interne kommunikationslinjer.

Vi arbejder med alle former for kommunikationsmidler lige fra signalflag, radioer til klassificerede netværk via satellitkommunikation.

I kommunikationssektionen tilstræber vi en høj grad af professionalisme og faglig stolthed.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads.

I basehavn gennemfører vi almindelig rutinemæssigt dagligt arbejde, samt vedligeholder vores faglige færdigheder gennem øvelser og undervisning.
Derudover vil du indgå i skibets vagttjeneste.

Under sejlads vil du indgå i vagten på skibets radiostation som radiogast og på broen som taktisk kommunikationsgast. Når vi ligger i havn uden for vores basehavn, vil du indgå som en del af radiovagten.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marinoverkonstabel eller marinespecialist. Hvis du ikke allerede har gennemført en kommunikationsuddannelse i Søværnet som enten CIS eller KU, vil du blive tilmeldt kommunikationsuddannelse trin I, som gennemføres ved TAC i Frederikshavn.

Vi kan tilbyde dig et alsidigt og spændende job i et stærkt operativt miljø, hvor du bliver udfordret på din taktiske faglighed. Vi kan tilbyde aktiviteter, der foregår i et højt tempo, og hvor to dage sjældent er ens.

Du vil som KU gast aldrig stå fagligt stille, og vi kan garantere dig, at du i høj grad bliver udviklet i din faglighed. Vi tilbyder desuden et fleksibelt arbejdsmiljø under daglig tjeneste, således, at daglig tjeneste kan løses og tilrettelægges til at tilgodese enhedens og dine behov i forening.

Om dig
Som gast besidder du nogle grundlæggende personlige egenskaber og kompetencer:

Du besidder god etik og moral, og samtidigt skal du have baglandet i orden og være indstillet på perioder væk fra familien.

Du besidder mental fleksibilitet, kan omstille dig fra rolige til hektiske miljøer og skiftet mellem mange forskellige skråstegsfunktioner ombord.

Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og opgaver med en analytisk tilgang. Du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed.

Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af skibet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger.

Samarbejde - Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det der skal til, i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan være behjælpelig. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne og komme med konstruktive løsninger. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et tæt makkersamarbejde, både indenfor kommunikationssektionen og enheden som helhed.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk robusthed og arbejder aktivt i retning mod forsvarets operative fysiske anbefalinger

Krav:
Forsvarets basisuddannelse
Hvis du ikke har en basisuddannelse fra Søværnet, skal du være villig til at gennemgå denne ved først kommende lejlighed.
Er du fra Hæren/Flyvevåbnet skal du være villig til at gennemgå en BTS omskoling, hvor du uddannes i de enkelte fag i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militær optræden og idræt m.m.
Du skal besidde gode engelsk kundskaber og kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMMELIGT.
Har du ikke gennemført uddannelsen TAC 851 (Kommunikation, Forudsætningsskabende) skal du være indstillet på at gennemføre det ved først kommende lejlighed.

Ønskeligt: men dog ikke et krav
TAC 852 (Grundlæggende Kommunikation)
Uddannet røgdykker..

Helbredskrav:
Godkendt helbreds- og tandlægeundersøgelse (Blåt bevis)
Grundvaccination.
Egnet til røgdykkercertifikat

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OS Henrik Thomsen på Tlf.: +45 30 16 94 40 (Skibet) eller via mail på 2E-NIJU-LERA@mil.dk.

Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03@mil.dk, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 8. december 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 3.

Stillingen er til ledig til besættelse fra 21. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent