Sektionschef for S6 (genopslag)


Sektionschef for S6

Har du lyst til at arbejde i et spændende operativt miljø, med mange udfordringer og hvor der
sjældent forekommer kedelige rutiner, så skulle du tage at søge stillingen som sektionschef for S6 ved Frømandskorpset.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.
Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Som sektionschef (ACOS) for S6 og korpsets kommunikations/signalofficer er du ansvarlig for den daglige og operative, planlægning og udvikling af kommunikationsområdet for Frømandskorpset.
Stillingen bærer også rollen som myndighedens Informationssikkerhedsofficer samt Cyber-LNO, og der skal påregnes en del teknisk sagsbehandling af kapaciteter i ramme af Specialoperationskommandoen samt studie og udvikling i ramme af Kapacitetsudviklingsafdelingen ved Forsvarskommandoen (KUA4).
Som Informationssikkerhedsofficer er man hele enhedens primære facilitator af cyber awareness, og det forventes derfor at man i stillingen både følger og kan formidle aktuelle trusler og best practice.
For uden de daglige opgaver som en del af staben ved Frømandskorpset, kræver flere opgaver et nært samarbejde med både andre enheder inden for Specialoperationskommandoens myndighedsområder, såvel som uden for i både Søværnet og Flyvevåbnet m.fl.
Der vil ofte forekomme perioder med en del rejse- og øvelsesaktivitet i både ind- og udland. I rolige perioder er der gode muligheder for indflydelse på både opgaver og arbejdstid.
Om dig
Du er en erfaren og selvstændig stabsofficer med tidligere tjeneste i operative stabe på NIV3 eller højere. Du har tidligere siddet i SGO/KKO stillinger. Du har erfaring med anvendelse og drift af føringsstøttesystemer (C4I), og du brænder for at finde og implementere tekniske løsninger som optimerer enhedens evne til at levere en operativ effekt.
Du har kendskab til kryptovirksomhed samt informations- og cybersikkerhed i Forsvaret.
Det er en fordel hvis du har erfaring med sikkerhedsakkrediteringer samt etablering og drift af informationsbærende systemer.
Du er frem for alt en omstillingsparat, moden og empatisk officer, som er fortrolig med at processen ikke nødvendigvis altid skal følge opskriften, så længe man blot møder et opstillet mål og hensigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major S. Kempf, STCH FKP, FKP-STCH@mil.dk eller telefon 41 70 37 64. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 5. janaur 2020, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættes snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent