Vikar til Proces- og Udviklingssektionen


Vikar til Proces- og Udviklingssektionen

Er du serviceminded og udadvendt af natur, og sætter du en ære i at arbejde struktureret med administrative opgaver i et lille og godt samarbejdet team?
Så er et seks måneders vikariat som HR-sagsbehandler i Bemandingsafdelingen måske noget for dig.
Om os
Vores element er en del af Bemandingsafdelingens Proces- og Udviklingssektion under Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. Proces- og Udviklingssektionen består af tre elementer, hvor vores element benævnes Administrations- og Strukturelementet.

I Administrations- og Strukturelementet varetager vi en bred vifte af opgaver til støtte for alle myndigheder og dets medarbejdere under Forsvarsministeriets område; fra forvaltning af blandt andet hæderstegn, ordenstegn og jubilæer over produktion af ID-kort samt håndtering af sikkerhedsgodkendelser til datadrevne bidrag til HR-ledelsesinformation. Vores element består af en elementleder samt 10 HR-sagsbehandlere.

Vores element er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og en kultur, hvor vi vægter
faglighed, samarbejde samt lyst til sparring højt. Vi har en uformel ledelsesstil og prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores daglige tavlemøder samt vores ugentlige erfaringsudvekslingsmøde.

Vi har en fleksibel arbejdsuge på 37 timer, hvor du i høj grad har mulighed for at præge og tilrettelægge din arbejdsdag.
Om stillingen
Dine opgaver er primært at bidrage til produktion af ID-kort samt håndtering af sikkerhedsgodkendelser. Du skal i den forbindelse klargøre bestillinger til trykning af ID-kort inklusiv eventuel billedbehandling, trykning af selve kortet og den medfølgende registrering af dette i vores administrative system. Du skal i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsgodkendelser arbejde med en database, der styrer godkendelser og fornyelser af sikkerhedsgodkendelser for medarbejderne på det meste af ministerområdet. Du vil også skulle tage kontakt til både myndigheder og medarbejdere i fm. løsningen af dine opgaver.
Om dig
Vi ser gerne, at du har en allround kontoruddannelse og er en erfaren bruger af MS Office-pakken, især programmerne Word, Excel og Outlook.

Som person møder du på arbejde med et godt humør, og går til dine opgaver med stor ildhu.
Da vi har et tæt samarbejde internt i elementet og på tværs af organisationen, ligger vi stor vægt på, at du er servicemindet, åben og fleksibel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 26.020,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder Christian Bruun Aarhus på telefon 728 19107.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2019, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften under Forsvarsministeriets område. Forsvarsministeriets område omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

10.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent