Efterretningsofficer (EFO) søges til fregatten PETER WILLEMOES


Efterretningsofficer (EFO) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Har du interesse for taktik og efterretningstjeneste? Vil du være vagtchef på et af Søværnets mest moderne skibe? Vil du være en del af opkøring til og gennemførelse af FOST i 2021?
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”. I 2015 gennemførte vi som første danske enhed træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England.

I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 blev vi den første fregat, der var indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed, der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST.

Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.
Om stillingen
Rollen som EFO på en fregat er meget alsidig og udfordrende, og du vil have mange ansvarsområder og stor indflydelse på det taktiske billede. Din tjeneste kan deles op i to elementer: tjeneste i basehavn og sejlende tjeneste.

I basehavn er dine primære opgaver at dygtiggøre dig indenfor efterretning, assistere skibets taktiske officerer med forberedelse til næstkommende øvelse/mission, såvel som at assistere med sejladsplanlægning. Du vil desuden skulle indgå i tørnen som vagthavende officer (VO).

Under sejlads varetager du flere vigtige roller, herunder:

- Rollen som vagtchef (VCH). Du vil få ansvar for at navigere og føre skibet sikkert under forlægning såvel som i taktiske situationer. Hvis du er nyuddannet navigatør, vil der blive lagt vægt på VCH-delen som led i din faglige uddannelse om bord.

- Rollen som Duty Staff Officer (DSO). Under klartskib er det din opgave at stå for taktisk signalskrivning ud af skibet på vegne af skibets operationsofficer. Det er en meget central rolle i føringen af den eksterne kamp, og kvaliteten og især hastigheden af dit arbejde vil få stor betydning for skibets succes med at indgå i samarbejde med andre flådeenheder og militære styrker. Som DSO er det desuden også dig, der rådgiver chefen, operationsofficeren og skibets taktiske officerer om Rules of Engagement (ROE), hvilket er af afgørende vigtighed for måden, hvorpå skibet kæmper og opererer i en skarp situation.

- Rollen som efterretningsofficer. Som EFO er det dit job at indsamle, analysere og fordele efterretninger, der har relevans for skibets mission eller sikkerhed. Du er operationsofficerens og chefens primære efterretningsrådgiver, og det forventes, at du har et overblik over aktuelle begivenheder og deres indvirkning på skibets opgaveløsning. Efterretningsarbejdet løses i samarbejde med Taktisk Officer Efterretning (der også vil være din nærmeste foransatte), såvel som eksterne efterretningselementer og bidrag fra andre myndigheder.

Vi ønsker på PETER WILLEMOES at skabe kontinuitet og fastholdelse i længere tid, og stillingen som EFO er oplagt for en yngre, taktisk officer, der på sigt gerne vil slå sine folder i operationsrummet som TAO. Stillingen indbefatter derfor gode udviklings- og kursusmuligheder, både indenfor efterretningsvirksomhed og sømilitær taktik, og det er en stilling, hvor de faglige udfordringer er bredtfavnende.

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job med gode muligheder for udvikling i den taktiske søjle, herunder deltagelse ved FOST i 2021. Som EFO på PETER WILLEMOES har du mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i Søværnet og har gerne tidligere erfaring som VCH fra DIV 21 eller 22. Det er en fordel, hvis du via tjenesten har opnået erfaring fra øvelser og operationer i ind- og udland. Tidligere erfaring med stabstjeneste er en fordel, men ikke et krav. Det er ligeledes ønskværdigt, men ikke et krav, at du har gennemført TAC 671 og/eller TAC 672.

Du besidder gode samarbejdsevner, kan gå analytisk til værks uden at miste overblikket, og er god til at kommunikere. En stærk faglig interesse for efterretningsarbejde er afgørende for din succes i stillingen, men det er ikke afgørende, at du komme med forhåndskendskab – vi skal nok sørge for at klæde dig på med sidemandsoplæring og de rette kurser. Til gengæld er det afgørende, at besidder et vist niveau i skriftlig fremstilling, og du skal kunne begå dig på engelsk, både skriftligt og mundtligt.

PETER WILLEMOES kommer i den kommende tid til at være fokuseret på opkøring til og gennemførelse af FOST i 2021, og du skal som kandidat være klar på at sidde i stillingen til og med FOST.

Desuden lægger vi vægt på både fysisk og psykisk velvære, og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi forventer, at du vil være en aktiv del af denne proces.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 1. januar 2020. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 2 2020.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. marts 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder, ligesom tidligere start kan komme på tale alt efter den individuelle medarbejders ønske.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens operationsofficer, KL Mads A. Bovbjerg, 2E-WILM-OPO, telefon 30 16 94 33 eller e-mail 2E-WILM-OPO@mil.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

01.01.2020

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent