Udbuds- og entreprisejurist til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Udbuds- og entreprisejurist til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du være en del af et ambitiøst hold, hvor du vil få et stort ansvar og et stærkt fagligt netværk, der bidrager til at optimere Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indkøb og byggeri, så har vi jobbet som udbuds- og entreprisejurist til dig i Hjørring.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Juridiske Afdeling består af to sektioner: Udbuds- og Entreprisesektionen samt Jura- og Policysektionen. Afdelingen fungerer som Ejendomsstyrelsens juridiske kompetencecenter og består i dag af i alt 17 juridiske medarbejdere, hvoraf 8 er placeret i Udbuds- og Entreprisesektionen.

I Udbuds- og Entreprisesektionen har vi det samlede ansvar for Ejendomsstyrelsens udbuds- og indkøbsfaglige samt entrepriseretlige opgaver. Vi gennemfører hvert år udbud for et 3-cifret millionbeløb, og står for en lang række af de fagligt mest udfordrende udbud i Danmark.

I Udbuds- og Entreprisesektionen har vi til opgave at fastlægge bestemmelser og processer for udbuds- og indkøbsvirksomhed i Ejendomsstyrelsen samt at gennemføre konkrete udbud i tæt og tværfagligt samarbejde med styrelsens øvrige afdelinger. Vi bistår herudover løbende med entrepriseretlig og anden juridisk bistand og sparring i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte indkøb/projekter.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være at;

• gennemføre udbud, licitationer og andre former for konkurrenceudsættelse inden for en række forskellige områder, enten selvstændigt eller i samarbejde med øvrige medarbejdere i sektionen,

• sikre at Ejendomsstyrelsens udbud gennemføres i overensstemmelse med udbudsreglerne, samt at udbuddene sikrer optimale og effektive indkøb,

• bistå med håndteringen af entrepriseretlige opgaver og tvister, som led i forberedelsen og gennemførelsen af Ejendomsstyrelsens mange bygge- og anlægsprojekter.

Du vil som led heri skulle indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Ejendomsstyrelsens øvrige afdelinger.

Opgaverne i Udbuds- og Entreprisesektionen spænder i det hele taget vidt, og en stor del af disse vil således også være at yde rådgivning til de øvrige afdelinger i Ejendomsstyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du kan samarbejde med personer inden for adskillige fagområder fordelt ud over flere afdelinger, og at du kan arbejde projekt- og løsningsorienteret.

”Vi tilbyder gode muligheder for kompetenceudvikling og prioriterer udvikling og videreuddannelse af vores medarbejdere højt. Du vil derfor have gode muligheder for at udvikle dig både personligt og fagligt i stillingen.” Chef for Udbuds- og Entreprisesektionen, Sune Damsig Sørensen.

Opgaverne kræver god indsigt i – og erfaring med - udbudsret, entrepriseret, kontraktret og dermed beslægtede retsområder, samt en indsigt i og forståelse for offentlige myndigheders indkøb og virksomhed.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau som cand. jur., cand. merc. jur. eller tilsvarende og har interesse for og erfaring med udbuds og/eller entrepriseret.

Du arbejder selvstændigt og løsningsorienteret og har en positiv og konstruktiv tilgang til at indgå i tværfaglige samarbejder samt til at løse opgaver og udfordringer.

Du har stærke analytiske evner, kan formulere dig præcist, både skriftligt og mundtligt, ligesom det som person falder dig naturligt at vise mod og gå foran i løsningen af opgaver.

I rollen som udbuds- og entreprisejurist skal du kunne koordinere flere processer, hvorfor erfaring med projektledelse eller rollen som tovholder på større projekter vil blive tillagt positivt vægt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

”Fleksibilitet og work-life-balance er noget, der prioriteres højt, og ansatte hos os har derfor generelt god mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid i samarbejde med nærmeste leder.” Chef for Udbuds- og Entreprisesektionen, Sune Damsig Sørensen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det skyldes bl.a. de særlige sikkerhedsmæssige hensyn, som præger Ejendomsstyrelsens opgaver, og som adskiller Ejendomsstyrelsens opgaver fra de fleste øvrige offentlige myndigheders. Du skal derfor kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Udbuds- og Entreprisesektionen, Sune Damsig Sørensen på telefon 3044 2430 eller mail FES-CHUES@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 2. januar og vi forventer at afholde samtaler i uge 2.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark og et samlet budget på ca. 2 mia. kr. Vi har 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar, og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.01.2020

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent