HR Partner til Flyverkommandoen


HR Partner til Flyverkommandoen

Har du et godt kendskab til Flyvevåbnets opgaver og vilkår, brænder du for at arbejde med HR, og vil du samtidig være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer som støtter Flyverkommandoen?

Ser du dig selv arbejde i et værnfælles miljø, med både civile og militære kollegaer?

Er du handlekraftig, udadvendt og ansvarsbevidst? Så er du måske netop den medarbejder, som vi søger.
Om os
Flyverkommandoens HR Partnerelement har en central og koordinerende rolle på tværs af Flyvevåbnet vedrørende operationalisering og implementering af HR strategien samt øvrige HR tiltag. Vi leverer støtte og sparring til ledelsen ved Flyverkommandoen, og koordinerer HR opgaver i samarbejde med Flyvevåbnets myndigheder.

Flyverkommandoens HR Partnerelementer er geografisk placeret i Karup, og du vil indgå i et team med fire medarbejdere.

Rådgivningsafdelingen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), som vi er en del af, består af 100 medarbejdere og indeholder en HR partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de stabe og myndigheder, som de støtter i samarbejde med afdelingens tværgående Policy- og Koordinationssektion.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om stillingen
Som HR partner er du ansvarlig for koordination af Talent Management i Flyvevåbnet, herunder at bidrage til udvikling af området. Du vil skulle udarbejde sagsoplæg i forbindelse med bl.a. udnævnelsessager, særlige personrelaterede sager og udvikling af policy inden for HR. Du skal desuden foretage selvstændig sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med placering af medarbejdere, der vender tilbage efter udlandstjeneste, afsluttet civil uddannelse og tjenestefri uden løn.

Opgaverne kan være både planlagte, og de kan have mere ad-hoc lignende karakter, som f.eks. udarbejdelse af ledelsesinformation til Flyvevåbnets ledelse, når der med kort varsel skal skabes et grundlag for at træffe beslutninger på personelområdet.

Vi tilbyder en stilling, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et bredt område inden for HR i Flyvevåbnet, og hvor du vil have en kontaktflade med alle myndigheder i Flyvevåbnet samt FPS medarbejdere placeret ved Flyvevåbnets myndigheder.
Om dig
Du er kaptajn med et godt kendskab til Flyvevåbnet og dets virke, eller du er civil med en akademisk uddannelse på kandidatniveau.

Stillingsklassificeringen tilrettes til den uddannelsesbaggrund du ansættes med.
Som person har du et positivt menneskesyn, og du er god til at samarbejde og kommunikere med alle niveauer på en klar og ligefrem måde.

Du er imødekommende og god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde, både i skrift og i tale. Du er løsningsorienteret og er professionel i din fremgangsmåde.

Du er selvstændig, fremsynet og ansvarsbevist, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende elementleder kaptajn Mette Kold Møgelhøj på mail fps-ra-mf02@mil.dk eller telefon 32 66 59 55.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 50 i Karup eller på VTC.

Stillingen er til besættelse fra den 1. februar 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og
HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent