Premierløjtnant som underviser og modulansvarlig ved Søværnets Sergentskole


Premierløjtnant som underviser og modulansvarlig ved Søværnets Sergentskole

Søværnets Sergentskole (SSS) søger en premierløjtnant med aktuel operativ erfaring fra Søværnets enheder samt en sømilitær diplomuddannelse, der kan være med til at starte en ny uddannelse op i form af den Militære Akademiuddannelse (MAU).

Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed. Så har du modet og lysten til at bringe din operative virkelighed videre ind i uddannelses- og skolestrukturen? Så er det lige dig, vi søger!
Om os
I forbindelse med implementeringen af det nye forsvarsforlig, blev det besluttet at Forsvarets sergentuddannelser skulle samles organisatorisk under Forsvarsakademiet (FAK), og i den forbindelse genopstod Søværnets Sergentskole (SSS) som en selvstændig myndighed.

Organisatorisk er SSS tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt niveau II myndigheden Forsvarsakademiet.

SSS sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), og Officers Basisuddannelse (OBU). Derudover erstattes Videreuddannelse Trin I og II af den Militære Akademiuddannelse, som vil være en del af SSS opgaveportefølje.
SSS yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.
Sagsbehandling og udvikling foregår i tæt samarbejde med Hæren og Flyvevåbnets sergentskoler, samt Søværnets Officersskole.

SSS er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.
SSS består pt. af en Chef, en Holdofficer, tre seniorsergenter, to oversergenter, en sergent og en overassistent.

Vi er beliggende i meget naturskønne omgivelser i Bangsbo i Frederikshavn, på samme etablissement som Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.

Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.
Om stillingen
Stillingen er placeret under Chefen for SSS, som varetager uddannelsen af Søværnets kommende mellemlederkorps. Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergentgruppens realkompetencer. MAU tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med de øvrige værns sergentskoler og FAK, og du vil i en sammenhæng blive tovholder på alle modulerne som gennemføres ved skolen. Mere specifikt vil du blive underviser på, og modulansvarlig for de tre værns specifikke moduler. Du vil komme til at fungere som sagsbehandler inden for området MAU generelt.

Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.
Om dig
Du er premierløjtnant, som evner at bringe den operative virkelighed med til udviklingen af sergentgruppen i Søværnet.

Undervisningserfaring er ikke krævet, men du brænder for at udvikle, præge og motivere andre til at yde deres ypperste, og er selv villig til at udvikle dine kompetencer, herunder inden for undervisning. Du skal have en solid skriftlighed, der sætter dig i stand til at udarbejde modulplaner, skrivelser mv. Du skal være en rollemodel for kommende ledere og mellemledere, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og vedholdenhed kendetegner din person.

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send en ansøgning!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon +45 72 81 78 60.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2020.

Ansættelsesdato 1. marts 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 3.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

07.01.2020

Indrykningsdato

25.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent