Logistikhjælper (S4) til 3. CBRN- og Konstruktionsbataljon


Logistikhjælper (S4) til 3. CBRN- og Konstruktionsbataljon

Er du skarp til IT, god til praktk, serviceminded og klar til en travl hverdag, så er du måske vores nye Logistikhjælper i S4.
Om os
3 CBRN- og Konstruktionsbataljon er placeret på Skive kaserne, og kendetegnes ved at være kapacitetsbærende for de tre ingeniørspecialer CBRN, GEO og Konstruktion.

Operativt består vi af en stab, et CBRN- & Geospatialkompagni og et konstruktionskompagni. Dertil tre S7, der dækker henholdsvis værnsfælles CBRN, værnsfælles konstruktionstjeneste og det geospatiale område i Hæren.

S7 bidrager til udvikling af de tre kapaciteter, hvilket sikre fagligheden inden for specialerne igennem uddannelsesvirksomhed og støtter i forbindelse med Hærens inspektionsvirksomhed.

Bataljonen løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner. Derudover har bataljonen store dele af enhederne på forskellige beredskaber.

Ved S4 løser vi alle opgaver til tiden, og det betyder ofte et stort arbejdspres frem mod deadlines. Vi er særdeles afhængige af andre aktører i forbindelse med DIPLO ansøgninger, på grund af, at vi er en stor stab på 50 mand der har mange øvelser i udlandet samt rejser, der alle går gennem S4.
Om stillingen
Som logistikhjælper ved logistiksektionen, indgår du i en sektion bestående af to logistikhjælpere, to logistikbefalingsmænd og en logistikofficer.

Opgaverne i sektionen er mange og meget varierede. Internt har vi fordelt en række standard opgaver og dine dine faste arbejdsopgaver er:
• Indtastning af målebilag.
• Bestilling, modtagelse og afskrivning af materiel.
• Forsyner for staben samt S7 (INFRA, GEO og CBRN).
• Styre stabens it myndighedsregnskab.
• Varte bataljonstabens køretøjer.
• Vedligeholdelse af A-normering.

Udover de faste opgaver, vil du ligeledes skulle deltage i øvelser og skydelejre. Kursusvirksomhed vil primært være aktuelt, såfremt du mangler kvalifikationer til at bestride stillingen. Der vil som udgangspunkt ikke være tid til kurser, der ikke er relevante for stillingen.
Om dig
Du er konstabel og har gennemført din militære grunduddannelse.
Du skal være indstillet på, at arbejde hårdt, og ofte tænke i alternative løsninger. Du skal sætte opgaverne højt, og være klar til skæve arbejdstider.

Du skal have erfaring med forsyningstjeneste for, at komme i betragtning til stillingen, da det er vigtigt, at stabens logistikhjælpere har en overhøjde i forhold til vores forsyningssektioner i kompagnierne. Derfor er det også et krav, at du har myndighedsbeholdningskursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn; Klaus Payne på telefon: 72 82 53 21 eller Seniorsergent Allan W.Ø. Laustsen på telefon 72 82 53 05.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap
10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt
Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt
Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

25.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent