Sagsbehandler til det personeladministrative element ved Gardehusarregimentet


Sagsbehandler til det personeladministrative element ved Gardehusarregimentet

Har du lyst til at gøre en forskel for vores professionelle soldater og være med til at skabe rammerne for deres uddannelse?
Om os
Gardehusarregimentet (GHR) på Gardehusarkasernen (GHK) i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.

GHR omfatter, foruden Garnisonstøtteelement (GSE), 1. Panserinfanteribataljon (I/GHR) og 5. Uddannelsesbataljon (V/GHR) inkl. Hesteskadronen på GHK, tillige Opklaringsbataljonen(III/GHR) på Almegårds Kaserne i Rønne på Bornholm.

Derudover holder Staben for 2. Brigade, en reparationsdeling og panserværkstedet fra Trænregimentet til på kasernen.

Der er også elementer fra de funktionelle tjenester bl.a. Driftsområde Slagelse under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, samt Udleverende Depot Slagelse under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Fra 2021 kommer dele af Multi National Division Nord hovedkvarter ligeledes til at ligge på garnisonen.

GSE indeholder et ledelseselement, et personelforvaltningselement, et personeladministrationselement, et arbejdsmiljø- & sikkerhedsrådgivningselement samt et driftselement bestående af et uddannelsesmaterielkontor, et IT-supportelement og et mindre våbenkammer for garnisonen med i alt 31 medarbejdere.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Som sagsbehandler i personeladministrationselementet, er du ansvarlig for, at de 9 kontorhjælpere i den daglige tjeneste yder den administrative støtte til alle enheder, samt bemander DESK funktionen i de åbningstider, som er aftalt.

Du skal sikre, at de 3 teams, som kontorhjælperne er organiseret i, får de nødvendige data til tiden, samt i en ordentlig kvalitet fra enhederne, så vi kan levere et produkt retur til aftalt tid og af høj kvalitet.

Som sagsbehandler, skal du kunne håndtere sager af både individuel og generel karakter, inden for områder som eksempelvis arbejdstid, rejser, FOKUS, sygefravær, efteruddannelseskurser m.m. og rådgive chefer og ledere om forvaltningsgrundlaget for områderne

Du er stedfortræder for lederen, derfor skal du i dennes fravær kunne godkende arbejdstid og rejser i DeMars for de enheder vi støtter.

Derudover vil der være mulighed for generel kompetenceudvikling inden for områder som har relation til stillingen.

Du vil i stillingen opleve stor grad af frihed under ansvar inden for tildelte opgaver, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt om med mulighed for nytænkning.

Derudover vil der være mulighed for at aftale distancearbejde.

Stillingen vil give mulighed for, at der er god balance mellem arbejde og familieliv, da du ikke skal deltage i øvelser og skydelejre. Derudover er der ikke planlagt nogen udsendelser i stillingen til INTOPS.

Det forventes, at du som sagsbehandler og ansvarlig for kontorhjælpernes daglige arbejde, holder dig selv og andre opdateret på det gældende forvaltningsgrundlag, samt kan formidle ændringer videre både internt og eksternt til de enheder som vi administrativt yder støtte til.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført VUT-II/ML med en anciennitet på minimum 2 år som udnævnt seniorsergent. Det er ønskeligt, at du har haft tjeneste som kommandobefalingsmand/kompagnibefalingsmand ved en underafdeling.

Du har kendskab til Forsvarets forvaltningsgrundlag og offentlig forvaltning inden for personaleadministration af både fastansat millitæt og civilt personel samt værnepligtige.

Du har uddannelse i DeMars inden for områderne arbejdstid, rejser, og arrangementsstyring og ønskelig i BI/BO rapporter.

Hvis du ikke allerede har dem, skal du forvente at gennemføre uddannelserne som disponent i arbejdstid og rejser, så du kan være stedfortræder for lederen.

Du arbejder effektivt, målrettet og forstår at prioritere opgaverne, samt overholde aftalte deadlines.

Du vil i perioder kunne opleve, at der er mange bolde i luften, hvorfor du også skal kunne bevare overblikket i pressede situationer.

Du vil få en stor berøringsflade med bl.a. kompagni-, eskadron- og administrationsbefalingsmænd m.m., derfor er det vigtigt, at du besidder gode samarbejdsevner og bidrager med høj faglighed.

Det er også vigtigt, at din kommunikation er entydig og let forståelig både mundtligt og i skriftlig form.

Du skal være udadvendt, kunne lide at tale med mennesker, men også kunne håndtere den måske vanskelige samtale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Lederen for det administrative element, seniorsergent Arthur Tom Nielsen på telefon 41 71 07 53 eller via mail på GHR-G-ADM01@MIL.DK eller Lederen for Garnisonsstøtteelementet, major Klaus Hauder på telefon 20 20 40 75 eller via mail på GHR-G-01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 3. januar 2020. Samtaler gennemføres løbende i Slagelse eller på VTC.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.01.2020

Indrykningsdato

25.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent