2. ESKADRE, CENTER FOR VÅBEN SØGER EN FAGLÆRERASSISTENT I UDDANNELSESSEKTIONEN


2. ESKADRE, CENTER FOR VÅBEN SØGER EN FAGLÆRERASSISTENT I UDDANNELSESSEKTIONEN


Har du lyst til et spændende job i de mest naturskønne omgivelser? Så læs videre her.
Vi tilbyder nemlig en stilling som faglærerassistent i Uddannelsessektionen, med fast tjenestested på Gniben ved Sjællands Odde.
Om os
Center for Våben (VBC) ligger i de mest naturskønne omgivelser yderst på Gniben ved Sjællands Odde, midt i Søværnets primære skydeområder.

Vi er et professionelt uddannelses- og kompetence- center for våbenanvendelse, som leverer tidssvarende, realistisk og kvalificeret våbenuddannelse og operativ støtte til vores kunder. Vi forestår uddannelse i alle søværnets skibsbårne våbensystemer

VBC er ét af to centre under 2. eskadre. Vores fælles værdigrundlag er trivsel, faglig stolthed, gensidig respekt og anerkendelse. Vi er en velfungerende arbejdsplads med glade, selvhjulpne og dygtige medarbejdere, hvor grundholdningen er, at hver enkelt medarbejder selvstændigt planlægger aktiviteter, der giver mening i forhold til at skabe samlet værdi for Forsvaret.

Vi går op i at være professionelle og at gøre tingene rigtigt, første gang. VBC tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder i Forsvaret.

Uddannelsessektionen (USEK) består af to elementer, Uddannelse Planlægningselementet (UPE) samt Uddannelseselementet (UDE). UDE består af 2 teams. De 2 teams gennemfører uddannelse i alle Søværnets våbensystemer på Søværnets enheder, herunder pjecer, missilsystemer og ildledelsesradarer. Vi yder også støtte til træning til søs som en del af Danish Operationel Sea Traning (DOST) ved mentorering af personellet i alle de våbenbærende enheder.

Endvidere foretager vi teknisk sagsbehandling i samarbejde med Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og Søværnskommandoen, samt udfærdiger og vedligeholder betjeningsreglementer samt øvrige våbenpublikationer.

USEK er en arbejdsplads med gode kollegaer, fremragende omgangstone og høj grad af selvstændighed. Vi sætter stor pris på vores job og er løbende under uddannelse for at udvikle vores kompetencer indenfor vores ansvarsområde. Vi sætter en ære i, at få arbejde og privatliv til at hænge sammen for alle vores medarbejdere.
Om stillingen
Stillingen som faglærerassistent i Uddannelse Elementet ved 2. Eskadre, Center for Våben, er en stilling, hvor opgaverne løses med fokus på kvaliteten i opgaveløsningen.

Hovedopgaven i stillingen som faglærerassistent er assistance med tilrettelæggelse og gennemførelse af våbenfaglige uddannelser i våbenteknik og operatørhåndtering. Derudover er følgende opgaver en del af den daglige tjeneste:
• Foretage simpel våbenfaglig sagsbehandling
• Yde faglig rådgivning vedr. våbensystemer samt personel og enhedsuddannelse indenfor våbenområdet
• Bidrage ved udarbejdelse af forslag til sikkerhedsbestemmelser, lære og håndbøger samt betjeningsforskrifter m.v. på våbensystemer.
• Deltage som støtte ved MAREVAL.
• Gennemføre operativ støtte til SVN enheder som en del af DOST-opkøring.
SAP/DEMARS bør ikke være ukendt for dig. Dog er dette ikke et krav til stillingen.

Stillingen er en nyoprettet SG stilling, men konstabler og civile kan også søge stillingen. Der forventes løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling. For konstabler og civile vil det være et krav, at der skal gennemføres en efteruddannelse med henblik på at opnå det rette funktionsniveau inden for et givet tidsrum.

Din leder bliver leder af Uddannelses- og drift-elementet og din daglige chef vil blive Chef for Uddannelsessektionen.

Vi kan endvidere tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Du er udadvendt og trives godt i et fleksibelt arbejdsmiljø. Du skal være parat til hurtigt at kunne skifte fokus, da vores hverdag er koblet op på de operative enheder, hvilket kan ændre de planer, der er lagt.
Hverdagen kan til tider være lidt hektisk. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt, og besidder generelt en positiv tilgang til dit arbejde. Du har et veludviklet helhedssyn, som med lethed sætter dig i stand til at gennemskue opgavernes sammenhæng og din rolle i opgaveløsningen. Du skal fremstå som en sikker og fagligt dygtig faglærer.

Du skal i perioder være indstillet på en del rejse- og sejldage (30-60 dage/år), samt lange arbejdsdage ifm. kursusvirksomhed.Kvalifikationer

Du skal være:
• EK/AT/ET GRUNDUDDANNET
• SIKKERHEDSGODKENDT TIL HEM
• FUNKTIONSUDDANNELSE VÅBENTEKNIK ELLER TILSVARENDE
• BEHERSKE ENGELSK I SKRIFT OG TALE SPL 3322

Dine kvalifikationer kan være:

• VÅBENTEKNISK UDDANNELSE INDEN FOR PJECER, MISSILSYSTEMER OG ILDLEDELSESRADARER
• ELEKTRONIKFAGTEKNIKER MED SPECIALE INDEN FOR RADARSYSTEMER OG ILDLEDELSE
• SVN BASISUDDANNELSE
• KØREKORT B. ALMINDELIG BIL (U/3500 KG)
• PRAKTISK ERFARING FRA SEJLENDE TJENESTE VED SVN ENHEDER

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oddsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Elementleder CSG Steen Flemming Petersen på mail 2E-VBC-LDUD@mil.dk Eller Chef for Uddannelsessektionen, KL Henrik Willaume-Jantzen på mail 2E-VBC-CHU@mil.dk
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA KOR, telefon 728 57522

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 16. december 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller umiddelbart efter

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK VBC Odden

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.12.2019

Indrykningsdato

25.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent