Stabshjælper og PMV-kører til stabskompagniet/ 1. Brigade (G3) (genopslag)


Stabshjælper og PMV-kører til stabskompagniet/ 1. Brigade (G3) (genopslag)

Er du konstabel og har lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ brigadestab med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye stabshjælper?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for brigadestaben og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.

En stilling i Stabskompagniet/ 1. Brigade er todelt. Stabskompagniets soldater med fast tjeneste i Fredericia har primært fokus på opstilling, sikring og vartning af brigadestabens feltmæssige føringsinstallationer og sekundært på stabshjælpertjeneste. Omvendt er det med kompagniets soldater med fast tjeneste i Holstebro, som har primært fokus på stabshjælpertjeneste og direkte støtte til brigadestaben. Alle kompagniets soldater skal dog kunne varetage begge fokusområder.
Brigadestabens føringsinstallationer opstilles i Piranha V, KSN, der tilgår i løbet af 2020 og 2021. Indtil da substitueres Piranha V af dobbelt udfoldelige containere på lastbiler.

Stabskompagni/ 1. brigade blev oprettet 1. januar 2019, men har alligevel en lang og traditionsrig historie. KMP eksisterede i mange år frem til 2009, hvor det skiftede navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljonen. Grundstammen i det nye stabskompagni er primært erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni 1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre både ånd og traditioner.
I år er vi 22 soldater – 8 i Holstebro og 14 i Fredericia. Næste år vokser vi med ca. 20 soldater. I 2023 er vi fuldtallige.

Om Stab/ 1. Brigade
Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt i staben som med alle underlagte chefer og enheder.
Stab/ 1. Brigade har en ambition om at være den fagligt bedste. Dette skal ske gennem erfaringsudveksling og konceptudbygning internt i staben, men også gennem kurser og kontaktbesøg ved andre enheder i indland og udland.
Om stillingen
Stillingen ligger ved G3 sektionen i 1. Brigade og er med fast tjenestested i Holstebro. G3 er brigadestabens største sektion og består til dagligt af chef, fire operationsofficerer, artilleriofficer, to ingeniørofficerer og en operationsbefalingsmand. Udover din daglige funktion i G3 sektionen har du, som nævnt ovenfor, en funktion som PMV kører (PMVK/TMGSK/STHJ/SYHJ) i en af brigadestabens føringsinstallationer og indgår på lige fod med resten af stabskompagniets soldater ved indsættelse af brigadens feltmæssige hovedkvarter.

Din enkeltmandsuddannelse (almen- og funktionsuddannelse), mhp. at bestride funktionen i kompagniet, aftales mellem dig, chefen for G3 og chefen for stabskompagniet. Det drejer sig om maksimalt 3 ugers uddannelse årligt. Uddannelsen på Piranha V vil først starte i forbindelse med tilgangen af køretøjerne.

Den primære opgave for dig bliver at støtte sektionens stabsofficerer ved løsning af praktiske og teoretiske opgaver, ofte i tæt samarbejde med Operationsbefalingsmanden. Stillingen indeholder bl.a. ansvaret for:
- sektionens funktionsudrustning og materiel.
- at klargøre materiel, køretøjer, lokaler og IT.
- at støtte sektionen med udarbejdelse af præsentationer samt skrivelser.
- at støtte udarbejdelsen af operationsplaner og planlægningen af øvelser med skrivning, tegning og distribuering.

Du kommer til at støtte stabens interne og eksterne aktiviteter - på Dragonkasernen og ved øvrige garnisoner i Danmark samt i udlandet.
Om dig
Du er erfaren konstabel og har måske arbejdet i en stab før – det er dog ingen forudsætning. Du skal kunne trives med daglig tjeneste ved en stab i Holstebro samt øvelsesaktivitet og lejlighedsvis grøn uddannelse og øvelse i Fredericia og anden garnison/terræn.

Du besidder gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt inden for givne rammer, er struktureret og initiativrig, såvel som helhedsorienteret. Du trives ved at arbejde i en varieret hverdag og tager ansvar for dine opgaver. Du kan samarbejde på flere niveauer og formulerer dig kort og præcist i skrift og tale.

Det vil være ønskeligt, hvis du er uddannet i Rejse- og Arrangement styring i DeMars, har KESDH administrativ brugerkursus, er uddannet på eMTEP samt, at du har kørekort til kat. C + E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen; kaptajn Jacob Vinther, på tlf.: 41 90 45 11 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har specifikke faglige spørgsmål om stillingen, kan du kontakte sektionschef; major Lars Hebel, på tlf.: 72 82 30 30 eller via mail på 1bde-g3-01@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81
91 63.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket.
Stillingen er til besættelse snarest. Ansøgningsfristen er 8. december 2019 og samtaler forventes afholdt ugen efter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando,
Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

OM STAB 1. BRIGADE
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en medium brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af INTOPS bidrag og indsættelsen af GEFION.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

25.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent