Chef for Operationsstaben ved Forsvarskommandoen – ledig pr. 15. november 2019


Chef for Operationsstaben ved Forsvarskommandoen – ledig pr. 15. november 2019

Har du godt overblik, stærke kompetencer inden for ledelse, styring og koordination, - erfaring med Forsvarets operationer, samt kompetencer relevante for arbejdet i krydsfeltet mellem militære og politiske hensyn, og kan du begå dig i en hektisk og krævende hverdag på topchefniveau?
En spændende og udfordrende stilling i Forsvarsministeriets koncern som chef for Operationsstaben ved Forsvarskommandoen er ledig pr. 15. november 2019 og ønskes besat snarest muligt.
Om os
Operationsstaben er en del af Forsvarsstaben i Forsvarskommandoen.
Om stillingen
Operationsstaben agerer på vegne af forsvarschefen og omsætter herunder politiske beslutninger til konkrete operationer.

Operationsstaben er således overordnet ansvarlig for planlægning, indsættelse og logistisk understøttelse af alle styrkebidrag og enkeltpersoner i nationale og internationale opgaver, herunder stabiliserings- og verifikationsaktiviteter. Operationsstaben er ansvarlig for den samlede koordination og prioritering af indsættelserne. De taktiske kommandoer understøtter den nationale opgaveløsning ved, i rammen af Operationsstaben, at indsætte tildelte operative kapaciteter i hhv. Danmark samt Nordatlanten/Arktis i fredstid.

Operationsstaben er endvidere ansvarlig for støtte til og samarbejde med øvrige nationale myndigheder og varetager endelig planlægningen af operationer for Arktisk Kommando.

Chefen for Operationsstabens opgaveløsning understøttes af vicechefen, der tillige varetager stabscheffunktionen. Staben er overordnet organiseret i tre afdelinger og tre sektioner: Operationsafdelingen, Planlægningsafdelingen og Supportafdelingen under anvendelser af en J-struktur (J8-funktionen varetages af Økonomidivisionen). Hertil en Koordinations- og Policysektion, Juridisk sektion og Militær sikkerhedssektion.
Om dig
Det forventes, at du har militær baggrund samt indgående kendskab til Forsvarets operationer på især operativt og strategisk niveau. Et værnsfælles mindset er en afgørende forudsætning. Stillingen kræver akkumuleret erfaring i at understøtte politiske behov med militærfaglig rådgivning (beslutningsgrundlag) baseret på en underliggende forståelse af de konkrete operative behov og kapaciteternes substans, effekt og rådighed.

Det forventes, at du har relevant ledelsesmæssig erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, herunder også fra værnsfælles tjeneste. Det forventes, at du har operativ forståelse, helhedssyn, fornemmelse for Forsvarets opgaveløsning for det danske samfund samt erfaring med at indgå i internationale fora.

Det forventes, at du er en aktiv medspiller, der med dine kolleger og øvrige samarbejdspartnere fremmer tværgående samarbejde. Du udviser personlig og professionel integritet og forventes at besidde meget gode kommunikationsevner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen som chef for Operationsstaben er i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, indplaceret i løngruppe 4/lønramme 39, hvilket indebærer en militær grad som generalmajor/kontreadmiral. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg mv.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen på telefon 7281 2711 eller ved henvendelse til afdelingschef i Forsvarsministeriet Pernille Reuter Eriksen på telefon 7281 0003. Oplysning om ansættelsesvilkår fås ved henvendelse til chefkonsulent Anne Morits Andersen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5564.

Ansøgningen stiles til Dronningen, hvis du i forvejen er tjenestemand, med mindre du allerede er indplaceret i LR39, og der vedlægges CV og eventuelt yderligere materiale. Ansøgningen sendes til FPS-BA-BS102@mil.dk og i emnefeltet angives ”Chef for Operationsstaben”.

Ansøgningsfristen er den fredag den 6. december 2019. Der forventes gennemført samtaler i uge 51.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M404 Løngruppe 3 Lønramme 39 Generalmajor/kontreadmiral

Ansøgningsfrist

06.12.2019

Indrykningsdato

22.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent