Chef for logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland


Chef for logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland

Er du stærk til at kommunikere og samarbejde, og er du god til at bevare overblikket i travle perioder? Og vil du gerne arbejde med Logistik, operationer og uddannelse sammen med frivillige hjemmeværnssoldater, personel af reserven og ansatte?
Om os
Hjemmeværnets mission er, at bidrage til beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved, at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ) er Danmarks største distrikt på flere områder og en spændende arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidigt være specialist inden for eget område.

En vigtig dimension i dagligdagen er det gode, konstruktive og uformelle samarbejde og den gode orientering og kommunikation på tværs af sektionerne, herunder samarbejdet med de civile og militære medarbejdere, de frivillige Hjemmeværnssoldater og personel af reserven som er i sektionen.

Logistiksektionen er sammen med Operations- og uddannelsessektionen omdrejningspunktet for distriktets operative planlægning og virke, uddannelsesaktiviteter og øvelser - herunder både varslede og uvarslede indsættelser.

For at understøtte det operative virke og de uddannelsesmæssige opgaver - med rettidig og effektiv logistik - er et velfungerende samarbejde mellem de to sektioner og den frivillige struktur helt grundlæggende.

Udgangspunktet er, at distriktsstaben er til for de frivillige og ikke omvendt!. Støtte, hjælp og service er kodeordene.
Om stillingen
Som chef for Logistiksektionen bliver du foresat for S1 Administrationselementet med tre civile medarbejdere og S4 depotet/logistik med fire civile og en militær medarbejder. Desuden er sektionen tilknyttet en KN-R, en OS-R og et antal frivillige logistikofficerer, der anvendes i forbindelse med operativ planlægning og indsættelse.

Jobbet består primært i at arbejde med distriktets logistikske opgaver, herunder logistiks planlægning, budgetstyring, ETAB, normeringer, vedligeholdese m.v. Desuden er du distriktet kontaktofficer til stabskompagniet og du deltager i uddannelsen af de frivillige underafdelinger indenfor logistikområdet., kommunikationsmidler og føringsinstallationer herunder støtte distriktets kompagnier. Du vil være garant for et højt fagligt niveau.

I det daglige er du distriktets overordnede bindeled til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og deres distrikter i relation til vores underafdelingsfaciliteter. Du har kontakten til Forsvarsministeriet Depot- og Distribution og deres udleverende depoter i vores område.

Jobbet er meget selvstændigt, alsidigt og indebærer en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen og en bred kontaktflade med ansatte, frivillige og personel af reserven.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

• Uddannelse af din egen sektion og deltagelse i den samlede stabsuddannelse.
• At kunne rådgive og vejlede kompagnierne ved HDMVJ vedr. logistiske spørgsmål.

Du indgår i distriktets operative stab, og i distriktets vagthavende roste med en uges VH-vagt ad gangen (24 - 7), hver 6 - 8 uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt, hvor du skal være tilgængelig på telefon, m.h.p. indsættelse af Forsvarets og Hjemmeværnets kapaciteter.

Der er enmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Der må forudses nogen rejseaktivitet og påregnes forskudte arbejdstider og ad-hoc opgaver.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng.

Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Om dig
Du er kaptajn (eller MJ M322) og har en baggrund i Hjemmeværnet eller Hæren. Du har erfaring med stabsarbejde, udarbejdelse af befalinger og en god taktisk forståelse. Du er god til at samarbejde og kommunikere i både skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt til opgaveløsningen.

Godt og indgående kendskab til Hjemmeværnet er en fordel, men ikke et krav.

Du har arbejdet med logistik og operationer. Du kan have mange bolde i luften på samme tid og er god til at prioriterer dine opgaver ud fra deres vigtighed for helheden. Du evner at arbejde med frivillige hjemmeværnssoldater, og du møder dem hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår, under opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendige for at løse opgaven, især er fleksibilitet, styring/initiativ og kommunikation væsentlige, men det er planlægning, analytisk tænkning og helhedsorientering bestemt også.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for distriktet oberstløjtnant Per M. Nikolajsen på tlf.: 72 42 06 01, eller via mail: HDMVJ-CH@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 09. december 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 51. Stillingen er til besættelse 01. februar 2020 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT MIDT- OG VESTJYLLAND
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland er placeret på Skive Kaserne og dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på ca. 10.000 km2, som strækker sig fra Vejlerne ved Thisted i nord til Tipperne i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, og fra den jyske vestkyst til Silkeborg i øst. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest. I distriktet har vi 21 underlagte kompagnier, heraf en Totalforsvarsstyrke underafdeling, som snart bliver til to. Kompagnier er spredt ud over hele vores geografi. De har typisk deres eget domicil, med depot og våbenkammer eller andel af et fælles domicil. Tre af vores kompagnier er placeret på kasernen i Holstebro og i Skive.

Distriktets stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt 17 medarbejdere.

Distriktet yder støtte til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Mali, Irak, Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

22.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent