Fotografelever til Flyvevåbnet i Karup


Fotografelever til Flyvevåbnet i Karup

Ønsker du en spændende og alsidig fotografuddannelse med speciale operativ og teknisk fotografering?
Motiveres du af muligheden for meningsfuld udvikling i et dynamisk og operativt miljø?
Så tilbyder Operations Support Wing på Flyvestation Karup en attraktiv mulighed for at blive fotografelev fra den 17. februar 2020, da vi mangler to elever.
Om os
Flyvevåbnets Fototjeneste er en sektion under Operations Support Wing. Flyvevåbnets Fototjeneste har ansvaret for at levere billede dokumentation til flyvevåbnet og andre myndigheder under Forsvarsministeriet.
Behovet for udførelse af fotoarbejde opdeles i Operative-, Tekniske-, Administrative samt presse & kommunikations opgaver til myndighederne, herunder også optagelser med droner.

Flyvevåbnets Fototjeneste består af en central del, der er placeret i Karup. Dertil kommer to elementer, der er placeret på Flyvestation Aalborg og Flyvestation Skrydstrup. Du skal forvente, at du i uddannelsesperioden vil få praktikophold ved disse elementer som en del af uddannelsen.

Vi sætter pris på et højt serviceniveau med kunden i centrum. En service, der altid leveres med stor faglighed og kvalitet i højsædet.
Vi har en god omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør – Vi ønsker, at Flyvevåbnets Fototjeneste er et godt sted at arbejde.
Om stillingen
Uddannelsen varer 5 år inklusive grundforløbet, og består som udgangspunkt af et praktikforløb og fem skoleperioder á forskellig varighed.
På skolen undervises du bla. i.:
- Anvendelse af forskelligt fotografisk udstyr
- Design/layout
- Reklame og medier
- Stil, form og farve
Praktikforløbet foregår primært i Karup med kortere perioder ved de førnævnte elementer så du kommer så bredt omkring som muligt. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. (operative, tekniske, administrative opgaver, mindre videoproduktioner samt drone optagelser).

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:
Er god til at fortælle en historie i billeder, har god visuel forståelse, kan arbejde kreativt og finde nye løsninger, er god til at tale med mange forskellige mennesker, er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde.

Som elev vil du indgå i vores team bestående af militære kollegaer, du vil ligeledes blive iklædt uniform til den daglige opgaveløsning, med civile gradstegn, og du vil få gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du skal have gennemgået grundforløbet for at kunne ansøge om at blive fotografelev Grundforløbet skal være rettet mod fotografuddannelsen. Du skal medbringe attest fra egen læge på at du ikke er farveblind til en evt. samtale.
Derudover er flg. ønskeligt:
- Dansk på E-niveau
- Engelsk på E-niveau
- Førstehjælp på mellemniveau
- Elementær brandbekæmpelse

Ansvarlighed, kvalitet og selvstændighed er vigtigt i Forsvaret.
Vi forventer, at du vil tage ansvar for, og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet overfor og lægger energi i din uddannelse.
Du er engageret, kan bevare roen i et til tider hektisk miljø, initiativrig og kan lide at samarbejde med andre og er opsøgende i løsningen af opgaver.
Er du fyldt 25 år inden start på uddannelsen, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Den skal sendes med din ansøgning.
Det er en fordel i forhold til jobmuligheder efterfølgende, hvis du har gennemført eller ønsker at gennemføre Forsvarets Basisuddannelse/Værnepligten.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-fællesoverenskomsten), og til den enhver tid gældende organisationsaftale for Fagfotografer, helseassistenter samt laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Lønnen er afhængig af din alder, og udgør den for dig som er over 17 år 15,803,92 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 20.133,92 kr. pr. måned.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jerry Hurup Andersen på telefon 7284 4832.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via nedenstående link, og du bedes vedhæfte relevante dokumenter til din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtale i uge 51.
Tiltrædelse den 17. februar 2020.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

21.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent