Uddannelsesbefalingsmand til Sergentuddannelse ved Hærens Sergentskole


Uddannelsesbefalingsmand til Sergentuddannelse ved Hærens Sergentskole

Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende sprogofficerer. Hærens Sergentskole gennemfører endvidere uddannelse af korporaler til hele Forsvaret, og vil gennemføre den nye akademiuddannelse for mellemledere i Hæren.

Hærens Sergentskole består af en chef, en stab og de tre uddannende underafdelinger; Grundlæggende Sergentuddannelse, Videreuddannelse og Officersgrunduddannelsen.
Ved Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU) uddannes sergenter til at være gruppeførere i Hæren. GSU har kontinuerligt fire delinger med fem kadre i hver deling.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand (UDDBM) og faglærer inden for Uddannelseslære, indgår du i et team af i alt fire UDDBM, der hører direkte under næstkommanderende for den Grundlæggende Sergentuddannelse.

Du vil i samarbejde med chefen og næstkommanderende skulle planlægge uddannelsen af dit fag for sergenteleverne på GSU. Du vil forestå den praktiske tilrettelæggelse, herunder koordinationer og bestillinger, samt den praktiske gennemførelse.

Elever på GSU skal alle lære at kunne fungere som instruktører på laveste niveau, og for troppe af 5-15 personer. Du tilrettelægger, planlægger og gennemfører ligeledes eksamen for sergenteleverne, med støtte fra eksterne censorer.

Du vil skulle udgive direktiver og befalinger til de respektive delingsførere og de fagansvarlige lærere i delingerne. Herefter coache og vejlede lærere og delingsførere, samt gennemføre befalingsmandsuddannelse, inden en given aktivitet.

Du vil primært arbejde tæt sammen med dine fagansvarlige lærere i delingerne og støtte disse i planlægningen og gennemførelsen af uddannelsen, samt indgå i tæt samarbejde med UDDBM ved Officersgrunduddannelsen mhp. udvikling og ensretning af faget.

Du deltager desuden i den løbende revision og udvikling af læringsplaner, uddannelseshjælpemidler og eksamen.
Om dig
Du er seniorsergent med en solid erfaring, og gerne interesse indenfor Uddannelseslære og instruktør/faglærervirke.

Du er moden og rolig, og forstår at samarbejde. Du har gode pædagogiske færdigheder, der sætter dig i stand til, at formidle dine gode faglærer/instruktør kompetencer. Desuden har du overblik og er struktureret, så du kan sætte rammen om faget.

Det er en stor fordel, hvis du har arbejdet med Kvalifikationsrammen for livslang læring og den nye instruktørhåndbog og at du har fulgt med i udviklingen af det pædagogiske sprog.

Samtidig er du en god rollemodel for øvrige lærere og sergentelever, og kan leve op til Kerneværdierne for Befalingsmænd i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Grundlæggende Sergentuddannelse major Søren Madsen på tlf.: 22 37 73 16.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte chefsergent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Bedømmelser og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Ansøgningsfristen er 8. december 2019 Vi forventer at afholde samtaler i uge 50, med henblik på tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Varde Kommune har ca. 1000 militære arbejdspladser, fordelt ved Hærens Sergentskole, Hærens Efterretningsregiment, Danske Artilleriregiment i Oksbøl og Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.
Heraf er ca. 270 stillinger på det militære mellemlederniveau. Der er dermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer som seniorsergent og måske senere som chefsergent.

Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området, med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor ens partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

21.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent