Persondatajurist til Jura- og Policysektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Persondatajurist til Jura- og Policysektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du gerne være en del af et ambitiøst hold, hvor du vil få et stort ansvar og et stærkt fagligt netværk, der rådgiver resten af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indenfor bl.a. persondata, miljøret, planret og offentligret, så har vi jobbet som jurist til dig i Hjørring.
Om os
Juridisk Afdeling består af to sektioner: Jura- og Policysektionen samt Udbuds- og Entreprisesektionen. Afdelingen fungerer som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses juridiske kompetencecenter, og består i dag af i alt 17 medarbejdere, hvoraf 7 er placeret i Jura- og Policysektionen.

Jura- og Policysektionen yder juridisk rådgivning indenfor en række juridiske områder som eksempelvis miljøret, planret, erstatningsret, persondata, lejeret, fast ejendom og forvaltningsret generelt. Sektionen løser derudover opgaver i forbindelse med kontraktstyringen af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses facility management kontrakt og bistår resten af organisationen med at udarbejde politikker og øvrige retningslinjer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer og udvikler de fysiske rammer, som er nødvendige for Forsvarets virksomhed. Ejendomsstyrelsen opfører, vedligeholder og drifter Forsvarets bygninger. Derudover har ejendomsstyrelsen ansvaret for Forsvarets øvelsesterræner, skove og naturarealer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager derudover Forsvarets myndighedsopgaver indenfor miljø- og energiområdet.
Om stillingen
Din vigtigste opgave vil være at sikre, at ejendomsstyrelsens behandling og beskyttelse af persondata overholder persondataforordningen og at rådgive den øvrige organisation indenfor persondataret og databeskyttelse. Stillingen indebærer også, at du vil få ansvaret for at udarbejde og vedligeholde ejendomsstyrelsens retningslinjer for persondata.

Ejendomsstyrelsens virksomhed er mangeartet, og styrelsen har en lang række snitflader til Forsvarets øvrige myndigheder. Stillingen som persondatajurist kræver derfor, at du er god til at samarbejde og skabe relationer til de dataansvarlige og ejendomsstyrelsens databehandlere.

Udover opgaver indenfor persondataretten vil du have gode muligheder for at beskæftige dig med de øvrige sagsområder i Jura- og Policysektionen, eksempelvis miljø-, plan- og forvaltningsret, og fast ejendoms generelt.

I Juridisk Afdeling vægtes samarbejdet mellem afdelingens jurister højt, og flest mulige af afdelingens opgaver løses af derfor af flere jurister i fællesskab. Der er derfor gode muligheder for sparring med kollegaerne i afdelingen og for at udvikle sig som jurist.

Ejendomsstyrelsen prioriterer også kompetenceudvikling og efteruddannelse af styrelsens medarbejdere, hvilket vil understøtte din faglige udvikling i stillingen.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau som cand. jur. eller cand. merc. jur.

Du arbejder selvstændigt, og har en positiv tilgang til at løse opgaver og udfordringer. Vi forventer, at du har stærke analytiske evner, og at du evner at formulerer dig præcist, både skriftligt og mundtligt.

Ansvaret for behandling og beskyttelse af persondata kræver også, at du evner at arbejde struktureret for dermed at kunne dokumentere overholdelse af persondatareglerne, og at du i samarbejde med andre kan skabe løsninger på de udfordringer reglerne giver.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet på trin 4-8 efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Ansatte i Ejendomsstyrelsen har generelt gode vilkår for at tilrettelægge deres egen arbejdstid.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Juridisk Afdeling Søren Lysholt Hansen på telefon 3032 3294 eller mail FES-CHJA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 50.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

21.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent