Uddannelsesstøtteofficer til Uddannelsessektionen ved staben på Hærens Sergentskole


Uddannelsesstøtteofficer til Uddannelsessektionen ved staben på Hærens Sergentskole

Har du flair for planlægning og udvikling af uddannelse? Har du lyst til at forme fremtidens befalingsmandsskole i Hæren?

Så har du nu muligheden for at blive den nye uddannelsesstøtteofficer i staben ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole (HSGS) uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren og i værnsfælles regi.

Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. HSGS består af Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), Officersgrunduddannelser (OGU), Videreuddannelsen for mellemledere (VUT), en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltning og administration.

Vi har behov for en uddannelsesstøtteofficer til at håndtere drift og udvikling af skolens basis- og grunduddannelser og dermed bidrage til skolens samlede uddannelsesvirksomhed.
Den fælles motivation ved skolen er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
Om stillingen
Som uddannelsesstøtteofficer (UDSTOF) er du direkte underlagt chefen for uddannelsessektionen og løser opgaver og styrer projekter i rammen af denne.
Uddannelsessektionens opgave omhandler primært planlægning, evaluering og udvikling af skolens samlede uddannelsesvirksomhed, herunder at skabe de bedst mulige vilkår for de uddannende enheder ved HSGS.

Som UDSTOF kommer du til at indgå i et team med højt fagligt niveau og stort engagement, hvor kompetenceudvikling prioriteres højt.

Uddannelsessektionens vigtigste opgave er at sagsbehandle den overordnede planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af de forskellige uddannelser ved HSGS i relation til skolens aftagere. Dette indebærer bl.a. at du skal bidrage til udarbejdelse af HSGS samlede uddannelsesprogram og aktivitetsoversigt samt at bidrage med input til opdatering og udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og læringsplaner.

Du kan forvente herudover at skulle komme med input til den løbende udvikling og optimering af HSGS uddannelsesplanlægningsproces mhp. at opnå en tilfredsstillende planlægningshorisont samt skabe størst mulig synergi mellem skolens uddannelser. Dette gøres i samarbejde og koordination med respektive skolens uddannende enheder og i regi af Hærens uddannelsescyklus samt Hærens Officersuddannelse.

Det forventes ligeledes at du kan tage ansvar for udvikling og forbedring af HSGS uddannelser ved deltagelse i relevante arbejds- og netværksgrupper.
Du kan forvente en tjeneste med både udfordringer og forudse at skulle udvise fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til opgaveanvisningen.

Stillingen som UDSTOF er ikke alene en stilling med et stort planlægnings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling af dine analytiske evner bl.a. gennem refleksion og sparring med engageret medarbejdere og kollegaer.

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi støtter op om kompetenceudvikling og videreuddannelse som f.eks. Hærens Videreuddannelseskurser samt Master i Militære Studier. Der vil være gode muligheder for at gennemføre kompetenceudvikling sideløbende med virket i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L eller VUK BDE/BTN. Det er en fordel, hvis du har erfaring med skole- eller stabstjeneste samt har kendskab til det civile uddannelsessystem. Alternativt er du premierløjtnant og enten skal i gang eller er i gang med VUK.

Væsentligst er det dog, at du brænder for uddannelse, pædagogik, uddannelsesplanlægning og struktur, og at du kan dokumentere dine gode egenskaber inden for disse områder.
Det er vigtigt at du er selvstændig, initiativrig og nærværende i din funktion.

Du er åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren. Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever, kursister og studerende ved HSGS.

Du opfatter uddannelse og uddannelsesplanlægning som en disciplin, tager ansvar, og udviser en fornuftig fremsynethed. Som person er du handlekraftig, således at planlægningen konstant justeres og tilpasses efter behov. Du formår desuden at håndtere hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din tid i forhold til sektionens prioriteter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Varde Kaserne.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef/uddannelsessektionen kaptajn Henrik W. Lykke på telefon +45 50 87 83 29.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2019 eller snarest muligt herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Samtaler til stillingen forventes afholdt løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kommune forventes med Dronningens Artilleriregiment, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole, fremover at have mange militære og civile arbejdspladser og at der er hermed skabt grundlag for en karriere samlet omkring et geografisk område.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.

Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent