Seniorsergent til stilling som IT-sikkerhedsofficer ved Operation Support Wing


Seniorsergent til stilling som IT-sikkerhedsofficer ved Operation Support Wing

Har du gode kompetencer inden for IT-sikkerhed og har du samtidig lyst til at arbejde målrettet med sikkerhed? Så er det måske dig, vi er på udkig efter som vores nye IT-sikkerhedsofficer.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

OSW er en innovativ arbejdsplads, hvor vi har stor fokus på selvstændigt arbejde og individuel udvikling. Der er gode efteruddannelses muligheder indenfor eget arbejdsområde.
Om stillingen
Helt overordnet er din primære opgave at støtte og supportere Operation Support Wing (OSW) sikkerhedsofficer i forhold til koordinationen af den interne IT-sikkerhed ved OSW, herunder deltage i den kommende implementering og daglige håndtering af ISO 27001 standard, samt GDPR. Derudover varetager du sammen med resten af den faste sikkerhedsorganisation i OSW en række daglige, forskelligartede sikkerhedsopgaver.

Du kommer til at indgå i et professionelt sikkerhedsteam, hvor arbejdsmiljøet er uformelt, og tempoet ofte er højt. Opgaveporteføljen har både et langsigtet perspektiv, herunder ift. implementeringen af ISO 27001, såvel som en række opgaver er driftsorienterede og tilpasset en dynamisk hverdag, hvor aktuelle sikkerhedsforhold og hændelser ofte dikterer dagen og tempoet. Dette stiller krav til både fleksibilitet, struktur og stærk faglig ballast.

Som IT-sikkerhedsofficer har du et tæt samarbejde med både OSW sikkerhedsofficer og Garnisonens koordinerende sikkerhedsofficer. Du har selvsagt også et tæt samarbejde med OSW IT-kontor samt OSW Cyber Defence sektion.

Dine primære opgaver omfatter:

- Deltage i implementeringen og den daglige anvendelse af ISO 27001 standard i FE.
- Bidrage til den sikkerhedsmæssige dokumentation af IT-systemer i OSW, og vedligeholdelse heraf.
- Bidrage til risikovurderinger indenfor IT-området og til risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden på baggrund af løbende risikovurderinger.
- Bidrage til implementering af relevante IT-kontroller samt at udforme og vedligeholde interne sikkerhedsbestemmelser indenfor it-området.
- Støtte og supporte i f.t. kontrol af at IT-sikkerheden er i overensstemmelse med gældende interne og eksterne bestemmelser samt rådgive på IT-sikkerhedsområdet.
- Forestå årligt internt militært sikkerhedseftersyn – jf. 358-1 kap 6, i OSW.
- Undervise OSW medarbejdere i IT-sikkerhed og generelt formidling af sikkerheds-awareness internt i OSW.
- Deltage i undersøgelse af- og rapportering om IT-sikkerhedsbrud.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Vi ser gerne, at du har arbejdet med IT og informationssikkerhed, og også gerne at du har erfaring med uddannelse inden for informationssikkerhed.

Du har således bred, konkret erfaring med IT-sikkerhed. Du evner at indgå konstruktivt i et team, som samlet kan og vil bidrage til en tydelig korpsånd, og som sigter mod et højt sikkerhedsniveau. Du befinder dig godt med at assistere og supportere i løsningen af opgaver, og du er ikke bange for at tage ansvar og bringe din viden og ideer i spil. Du bidrager proaktivt til at sikre, at sikkerhedsniveauet positivt understøtter OSW samlede opgaveløsning.

Du har stor grad af selvstændighed, er sikkerhedsbevidst, har personlig og faglig troværdighed, gode formidlingsevner, er handlekraftig og besidder gode samarbejdsevner. Samtidig er du som person fleksibel og udviser helhedssyn. Du evner at være med til at gå foran og sikre levering af aftalte produkter til tiden, idet du er god til at planlægge og styre de opgaver, som du får ansvaret for eller bidrager til at løse. Du kan se dig selv som en del af et serviceteam, hvor der ofte er korte tidsfrister, og hvor du med den største selvfølgelighed løser opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveau.

Således er vores kvalifikationskrav til dig:

- Relevant uddannelse eller tilsvarende kompetencer
- Tidligere erfaring som assisterende IT-sikkerhedsansvarlig eller assisterende IT-sikkerhedsofficer
- Tidligere erfaring og godt kendskab med ISO 27001 standard.
- Undervisningserfaring
- Kendskab til IT-netværk; gerne på administratorniveau samt generelt kendskab til risikovurderinger indenfor IT-området
- Kendskab til risikohåndteringsplaner for informationssikkerhed samt kendskab til akkrediteringsprocesser for IT-systemer
- Kendskab til ”Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste” (FKOBST 358-1) er en fordel.

Du har interesse for og lyst til at arbejde med IT-sikkerhed og er af natur nysgerrig og har en proaktiv tilgang til udvikling og problemløsning. Du har en høj personlig og faglig troværdighed og har en grundlæggende lyst til at arbejde med mennesker og IT. 

Fra tidligere jobs har du udviklet gode samarbejdsevner og ved at god kommunikation er et vigtigt redskab til at være en stærk kommunikator. Du trives med mange og forskelligartede opgaver i et travlt miljø og kan lide at dagene ikke er ens.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Tanja Terndrup på mail: osw-os-201@mil.dk eller telefon 72 84 49 66.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019. Jobsamtaler afholdes løbende og forventes afsluttet ved udgangen af uge 51. Stillingen forventes besat pr. 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent