Navigationsofficer til støtteskibet ESBERN SNARE


Navigationsofficer til støtteskibet ESBERN SNARE

Er du vagtchef i Søværnet og har du mod på en udfordring af de store? Støtteskibet Esbern Snare skal i 2020 gennemføre Danish Operationel Sea Training (DOST), hvor enheden skal trænes til at blive en af de skarpeste enheder i Søværnet. Vil du med os gennem denne træning, og interesserer du dig for navigation, planlægning og ledelse?

Er svaret ja, er dette ønskejobbet for dig!
Om os
Støtteskibet Esbern Snare indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navys Flag Officer Sea Training (FOST). Vi er allerede nu begyndt at se frem til den næste DOST i slutningen af 2020.

I operationsdivisionen lægger vi stor vægt på indstillingen til det fælles projekt og viljen til at yde en ekstra indsats for hele tiden at blive bedre.
Som navigationsofficer forventer vi, at du tager del i dette arbejde. Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi og ansvarsfølelse, herunder for egen læring. Vi er stolte af vores skib og stolte af vores division. Vi har et godt samarbejde og omgangstonen er altid behagelig. Vi har fokus på, at arbejdspladsen fungerer, og at trivslen er i højsæde.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision og vil have til opgave at planlægge og gennemføre skibets sejladser. Du fungerer samtidig som navigatorisk rådgiver for operationsofficeren og de taktiske officerer. Til søs fungerer du primært som vagtchef. Der er ud over NAO tre andre vagtchefer på ESBERN SNARE. Når enheden er i Klart Skib er din rolle at være Bridge Manager.

Som navigationsofficer vil du fungere som enhedens Subject Matter Expert (SME) inden for navigationens mange facetter: Planlægning, kontrol og gennemførelse af sejladser. Indgående kendskab til skibets mange elektroniske navigationssystemer. Taktisk formationssejlads med andre enheder. Sagsbehandling på det navigatoriske område.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er naturligvis pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det. Under princippet ”frihed under ansvar” får du stor mulighed for at planlægge din tjenestetid. Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage er en del af tjenesten.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine fremtidsønsker. Deltagelse på Taktisk Officerskursus vil være nærliggende efter DOST-forløbet for at klæde dig på til en eventuel fremtidig stilling som taktisk officer i 2. Eskadre eller sejlende tjeneste i andre af Søværnets enheder.
Om dig
Du er uddannet officer af taktisk linje, har forrettet tjeneste som vagtchef og ønsker at blive styrket fagligt ifm. ESBERN SNARE’s opkøring til DOST.

Du er klar til at sætte dit præg på planlægning og gennemførsel af enhedens sejladser.
Du vil gerne uddanne og undervise bropersonel, samt personel beskæftiget med fartøjshåndtering.

Du vil gerne lede og føre enheden under gang, samt sætte dit præg på enhedens broorganisation i samarbejde med enhedens operative officerer.

Du sætter en ære i at opnå en faglig dybde inden for dit felt og accepterer ikke halve løsninger. Gør du det godt i stillingen, vil næste naturlige skridt være en stilling som taktisk officer i Division 21 eller 22.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Lars Kenneth Hansen, telefon 30 16 94 73 eller mail, 2E-ESSN-OPO@MIL.DK. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 50/51.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent