Forsyningshjælper til Drift- & Støtteelementet ved KALA/FMI


Forsynings-/stabshjælper til Drift- & Støtteelementet ved KALA/FMI

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger en medarbejder med stærke kompetencer indenfor DeMars myndighedsbeholdning, lagerbeholdning og/eller vedligeholdelse samt indgående kendskab til logistik og drift.

Vil du gøre en forskel for de operative enheder, så er dette stillingen du skal søge.
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

Dagligdagen i KALA er dynamisk, da vi har en stor berøringsflade med interessenter både i og udenfor KALA, herunder med KALA kunder i form af de operative myndigheder m.fl. Omgangstonen i KALA er uformel og bygger på en høj faglighed samt en høj grad af service.

Indledningsvis vil oplæringen foregå i KALA Koordinationsafdelingen (KOA). KOA er en dynamisk enhed. Hovedopgaven er at gennemføre den tværgående koordination for KALA, både internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og med eksterne myndigheder. Herefter vil du tilgå driftsstøttesektionen i Forretningsområde Soldaten (FO S) i KALA, hvor opgaven vil være at støtte og servicere forretningsområdet.
Forretningsområde Soldaten prioriterer at udvikle og fastholde vores dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om stillingen
Som driftsmedarbejder i driftsstøttesektionen er dine primære opgaver at støtte kapacitetscentrene (Ammunition, Udrustning og Våben) i Forretningsområde Soldaten i driftsopgaver herunder saneringsfremmende foranstaltninger.

Du vil indledningsvist blive oplært i KALA KOA og herefter indgå i et team med en major, en kaptajn og en seniorsergent i driftsstøttesektionen i FO S.

Dine arbejdsopgaver sammen med de andre:
- Controlling på driftsrelateret opgaver.
- Sanering af udvalgte materielgenstande og kapaciteter.
- Bistå ved optælling og rapportering af Aktstykke og Projektlagre.
- Vejlede i opgaveløsninger relateret til DeMars indenfor alle materiel- og logistikanliggender på tværs af FO S.
- Bestillinger og omlagringer inden for FO S.
- Arbejde i Master Data Governance.
Om dig
Du er en erfaren overkonstabel eller en civil kandidat med en kontoruddannelse med potentiale for videreuddannelse.

Vi forventer, at du har erfaring med myndighedsbeholdning/lagerbeholdning samt kan støtte og vejlede i anvendelse af SAP.

Du har indgående erfaring med materiel og logistik i Forsvaret.

Du er serviceminded, og kan lide at have en stor berøringsflade. Du fungerer godt i en hverdag, som er præget af arbejdsopgaver forskellige steder i KALA. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og fokuseret.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Ballerup.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Jesper Gibler Rohde på tlf. 41 32 03 99.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent