Forsyningsbefalingsmand søges til MCM DNK.


Forsyningsbefalingsmand til MCM DNK.

MCM DNK (Mine Counter Measures Danmark) er Søværnets minerydningsenhed, hjemhørende i Frederikshavn.

Om os
MCM DNK’s primære opgave er at være klar til at sikre adgangen gennem stræder og til havne i tilfælde af en minetrussel både nationalt og internationalt. Derudover fjernes gammelt ammunition og miner primært fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår kontinuerligt i både danske og udenlandske farvande. Divisionen assisterer også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden f.eks. vrag, fly mv.

MCM DNK består af 32 medarbejdere og er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. Konceptet baserer sig på fjernstyrede droner med sonarer, minerydningsskibe med avancerede undervandsrobotter, specielt uddannede dykkere samt container-baserede moduler placeret på støtteplatforme i operationsområdet.

MCM DNK tilstræber at være en arbejdsplads, som giver mulighed for et meningsfyldt og udfordrende job, hvor personellet i høj grad inddrages i opgaveløsningen. Vi har en fleksibel tilgang til tjenesteplanlægningen, som levner plads til familieliv, personlig udvikling og uddannelse.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand er du controller af myndighedens batch og certifikat styret materiel. Du er ligeledes, i samarbejde med TKO, tilsynsførende i forbindelse med værftsophold.

Såfremt du er kystskipper uddannet, vil du assistere i forlægningerne til/fra værft.

Som forsyningsbefalingsmand er du behjælpelig i den daglige forsyning samt assisterer myndighedens øvrige befalingsmænd med brugen af DeMars. Du skal ligeledes sikre at materielmønstringer gennemføres. Ydermere skal du i samarbejde med enhederne varte LTS journalerne.

Stillingen som forsyningsbefalingsmand er primært forankret i land, men du vil indgå i vagten i basehavn, ligesom du kan forvente at deltage i sejlads, specielt under større øvelser, hvor MCM DNK er deployeret med en støtteplatform.

Jobbet ved MCM DNK er af en unik karakter i søværnet, hvorfor vi tilbyder en stor metodefrihed, men forventer samtidigt, at du leverer gode resultater.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en specialtjeneste, der er unik for Søværnet.
Vi kan tilbyde dig stor fleksibilitet og selvstændighed i tilrettelæggelse af arbejdstid og opgaveløsning.
Vi kan tilbyde et meget alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine ønsker.
Om dig
Du er SSG, alternativ OS som er vurderet egnet til udnævnelse. Du har et indgående kendskab til MCM DNK materiel og arbejdsmetoder og du har erfaring som forsyningsbefalingsmand. Ønskeligt er du kystskipper uddannet.

Du er selvstændig, energisk og engageret.
Du vil have indflydelse på, hvorledes dine opgaver løses, og også i mange tilfælde få mulighed for at udføre opgaverne på egen hånd.

Vi forventer at du er en holdspiller, der levere solide resultater, og tilbyder til gengæld en høj grad frihed under ansvar og fleksibilitet i tjenesten.

Du er parat til at deltage i sejlads, ligesom du er afklaret med daglig tjeneste og vagt i Frederikshavn i perioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Torben Christensen, 2E-MCM-ADB, telefon 30 16 95 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 6. december 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 50.

Stillingen er ledig fra 01. februar 2020, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent