Analytisk dygtig og talstærk medarbejder til Analyse- & Optimeringsprojekter i Forsvarsministeriet


Analytisk dygtig og talstærk medarbejder til Analyse- & Optimeringsprojekter i Forsvarsministeriet

Hos os vil du blive en del af en af statens dygtigste interne analyse kapaciteter, som driver et omfattende analyseprogram med stor betydning for Forsvarets udvikling. Du vil indgå i et stærkt team, med høje ambitioner og fokus på faglig sparring og udvikling.
Om os
I Forsvarsministeriet arbejder vi for at fremme Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. I en tid hvor der stilles øgede krav til Forsvaret, er det afgørende, at opgaveløsningen udvikles og effektiviseres, så vi får mest muligt ud af de ressourcer, som samfundet stiller til rådighed for Forsvaret.

Hvis du vil være med til at drive denne udvikling og gerne vil arbejde i et ambitiøst og dynamisk miljø med tæt kobling mellem drift, strategi og forsvars- og sikkerhedspolitik, så er det måske dig, vi har brug for.
Om stillingen
Stillingen er placeret i Kontor for Koncernanalyse og Konkurrenceudsættelse i Forsvarsministeriets departement. Kontoret understøtter udvikling, effektivisering og styring af koncernen. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af analyser på tværs af koncernen, udarbejdelse af mål- og resultatplaner og tværgående opfølgning på den omfattende implementering af det seneste forsvarsforlig.

Du vil blive tilknyttet analyseteamet, som fungerer som en central placeret enhed, der sættes ind på tværs af Forsvarsministeriets koncern for at løse nogle af de mest komplekse udfordringer, som ministerområdet står overfor. Vi arbejder derfor med en bred vifte af analyse- og strategiprojekter, og det næste projekt ligner sjældent det sidste. Til eksempel var kontoret ansvarlig for en omfattende budgetanalyse i forbindelse med indgåelsen af det seneste forsvarsforlig, og vi har også for nyligt bl.a. gennemført en optimeringsanalyse af Forsvarets EH101 helikopterkapacitet.

I den kommende tid skal vi gennemføre en række større analyseprogrammer med central betydning for Forsvarets udvikling, herunder bl.a. en række udviklings- og optimeringsanalyser af Forsvarets operative enheder.

Du vil således få mulighed for at indgå i et bredt udsnit af analyseopgaver i en af de største og mest komplekse organisationer i staten. Vores ambition er at være blandt de dygtigste analytiske enheder i staten, som til fulde kan matche private konsulentvirksomheder, og vi vil have fokus på at udfordre og udvikle dig både fagligt og personligt.

Du vil almindeligvis blive tilknyttet et eller to større analyseprojekter ad gangen, hvor du sammen med et projektteam fra kontoret, i tæt samarbejde med repræsentanter fra Forsvarsministeriets myndigheder, skal gennemføre et analysearbejde, der skal munde ud i en anbefaling til den øverste ledelse.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil variere fra projekt til projekt, hvor du både kan indgå som projektdeltager og som projektleder med det daglige ansvar for at sikre solide analytiske konklusioner, den rette inddragelse af koncernen og fremdrift i projektet.

Du kan eksempelvis få ansvaret for:

- på kort tid at sætte dig ind i et nyt forretningsområde, forholde dig kritisk og udfordre måden tingene gøres på i dag
- at gennemføre behandling og analyse af data, som kan hjælpe dig med et belyse en specifik problemstilling
- at lave en systematisk indsamling af fageksperters input og sammen med dem udvikle nye løsninger på konkrete udfordringer
- at formidle analyse og anbefalinger til beslutningstagere
- at bidrage til at udvikle nye metodiske og analytiske tilgange, som kan udvikle vores analytiske evner i teamet
Om dig
Vi søger en analytisk og talstærk generalist, der har lyst til at arbejde med at udvikle sine kompetencer inden for optimerings- og analyseområdet.

Konkret forestiller vi os at:

- du har en relevant længere videregående uddannelse inden for samfundsvidenskab, virksomhedsøkonomi eller lignende (f.eks. cand.scient.pol., cand.oecon., cand.polit., cand.merc. etc.).
- du gerne har minimum 2-3 års relevant erhvervserfaring.
- du er analytisk dygtig og har mod på at tackle komplekse problemstillinger.
- du er metodisk stærk og har en god talforståelse. Det er endvidere en fordel hvis du er en erfaren Excelbruger.
- du er en dygtig skriftlig og mundtlig formidler.
- du er ambitiøs, målrettet og initiativrig og trives med en afvekslende og til tider travl hverdag.

Konkret erfaring med optimeringsanalyser og/eller forsvarsområdet er en fordel, men ikke et krav. Særligt vigtigt er det dog, at du er fagligt nysgerrig, brænder for at udvikle dig, og kan bidrage til den gode stemning i kontoret.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Derudover vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

For mere om stillingen kan du kontakte kontorchef Anders Tuxen på 91 33 51 43/ atn@fmn.dk eller teamleder for Effektivisering og Analyse Mads Grønnegaard-Kieler på 61 87 16 45/mgk@fmn.dk Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Ask Ahrens Blicher i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser sendes via linket til rekrutteringssystemet.
Ansøgningsfristen er den 8. december 2019, og vi forventer at holde samtaler løbende.

Ministerområdet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent