Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment


Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment

Er du skrap til forsyningstjeneste og ønsker du at arbejde i en dynamisk forsyningssektion ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer?
Om os
Stabskompagniet (STKMP) hører organisatorisk til i II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. STKMP har i nyere tid været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgruppe 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette inkluderer at STKMP bl.a. får underlagt forsyningsdeling og sanitetsdeling fra Trænregimentet.
STKMP modtager pt. en del nye køretøjer, det være sig Piranha V, Eagle 5 og Miller.

Panserinfanteribataljon bliver hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af Panserinfanteribataljons specialister indenfor signaltjeneste.
STKMP vil i rammen af Panserinfanteribataljon gå i NATO beredskab NRI pr. 1/1 2021, hvorfor 2020 har fokus mod opstilling til dette.

STKMP er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i STKMP er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte soldat har stort fokus i STKMP. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, sammen med resten af forsyningssektionen, STKMP og dets delinger og sektioner, ved at tilvejebringe den logistiske støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under øvelser i ind- og udland.

Udover at sørge for den logistiske støtte til resten af STKMP, gennemfører forsyningssektionen også egen uddannelse i bl.a. køreteknik, skydning, førstehjælp og idræt.

Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af STKMP.
Om dig
Du er i konstabelgruppen og gerne korporal og har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver.

Vi søger en selvstændig medarbejder der har god arbejdsmoral, godt humør og er initiativrig.

Du vil gerne:
- støtte sektionen i den daglige forsyningstjenestes drift af STKMP
- planlægge og tage ansvar for forsyningssektionens uddannelse sammen som en del af førerpersonellet
- arbejde med PC (SAP, Word, Excel)
- bestille forbrugsgods
- arbejde med ammunition og farligt gods
- lagerarbejde inkl. kørsel med gaffeltruck
- deltage i driften af sektionens køretøjer.

Det er ønskeligt at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning
- Kørekort kategori C og E
- Truckcertifikat
- ADR certifikat samt supplement klasse 1 – militær og tank

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at STKMP får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere STKMP opgaveløsninger bedst muligt.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med forsyningstjeneste, og at du har erfaring med dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Henrik Dybro på tlf.41385088 eller via mail: JDR- 2B-000A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 8. januar 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 3.
Stillingen ønskes besat den 1. februar 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur.

Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. Brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. Brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra
Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

08.01.2020

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent