Chef for efterretningssektionen ved II/JDR i Holstebro


Chef for efterretningssektionen ved II/JDR i Holstebro

Kan du også bedst lide at angribe i tyngdeaksen? Har du viljen og evnerne til at skabe værdi for bataljonens kompagnier i dagligdagen? Og har du modet til at udfordre operationsofficerernes planer?

Hvis du kan sige ja til alle tre, så er du helt sikkert en kandidat som Chef for Efterretningssektionen ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (II/JDR).
Om os
II/JDR er udpeget til at være i NATO beredskab i hele 2021. Det betyder, at Hæren kigger på II/JDR, hvis Danmark har brug for at sende en slagkraftig panserinfanteribataljon til en af verdens brændpunkter. Derfor er vi i gang med at bygge en kampbataljon op, der fra 2021 skal kunne løse kampopgaver i det fulde spektrum. Det giver prioritet som en del af 1. Brigades samlede opbygning.

Bataljonen består af en stab (hvor du kommer til at være), en uddannelsessektion (S7), et stabskompagni og tre infanterikompagnier.

Staben, hvor jeg er chef, består af en administrationssektion (S1), en operationssektion (S3), en logistiksektion (S4) og slutteligt en efterretningssektion (S2); bestående af to officerer og én befalingsmand. I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for, at underafdelingerne kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift – men i særdeleshed også, når vi angriber ud over udgangslinjen. Som stabschef er loyalitet, arbejdsglæde og lysten til at gøre sig umage vigtigt for mig.

I de fleste stillingsopslag ville der her stå noget a la ”attraktiv arbejdsplads”, ”uformel omgangstone” og ”gensidig respekt”. Ved du hvad? Hvis du ringer eller skriver til KN Søren Behrndtz (tlf. 41 77 33 79 el. JDR-2B-S40A), så vil han gerne give dig nogle perspektiver på II/JDR som arbejdsplads.
Om stillingen
Chefen for Efterretningssektionen (ACOS S2) ved II/JDR har i udgangspunktet to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i øvelses- og krigssammenhæng.

I den daglige driftsfunktion bidrager alle i staben til at understøtte underafdelingerne og den samlede opbygning af bataljonen. Det betyder, at dine opgaver i dagligdagen vil være meget varierende. Nogle konkrete opgaver i den daglige drift kan være at planlægge øvelser for bataljonen, udfærdige scenarier til fx føringsuddannelse, kompetenceudvikle bataljonens efterretningsbefalingsmand og ansvarshavende for operationssikkerhed, men i vis omfang også ad hoc opgaver, som du både får lov til at planlægge og udføre.

I krigsfunktionen er du som chef for Efterretningssektionen en afgørende del af operations- og planlægningscenteret (OPS/PLAN2), og vil sammen med den øvrige besætning få en stor indflydelse på bataljonens føring og planudgivelse. Heri ligger også en mulighed for at indfase og påvirke Hærens nye føringskoncept. Din opgave indeholder også behovet for at levere rettidige og relevante efterretninger om kamppladsen og du bidrager til vurderinger af modstanderens handlingsmuligheder, som bataljonschefen og kompagnierne kan anvende til planlægning og gennemførelse af operationerne.

Forventningerne på kort sigt er, at 2020 er et forholdsvist aktivt år for staben, hvorimod 2021, beredskabsåret, forventes at blive væsentlig mindre øvelsespræget. I perioden ville du skulle kunne deltage i både nationale og internationale aktiviteter.

Samlet set kræver stillingen en stor grad af selvstændighed. Der vil være mulighed for faglig fordybelse og udvikling, hvilket er nødvendigt, da du vil blive bataljonens specialist på visse dele af efterretningsområdet; fx operationssikkerhed og fjendens handlemønstre. I kombinationen af de daglige opgaver og opgaverne på OPS/PLAN2 lover jeg, at du vil blive både udfordret og udviklet. Stillingen vil uden tvivl på sigt styrke din helhedsorientering, analytiske evner og din faglighed inden for operationer; rød såvel som blå. Jeg tilbyder hertil fleksible arbejdstider samt tid til oplæring og rutinering.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant med udsigt til snarlig udnævnelse. Vigtigst af alt er dog, hvilke kompetencer, du bringer med ind i jobbet. Jeg forventer, at du:

Har erfaring fra underafdelingsniveauet. Det behøver ikke at være et infanterikompagni, men det et vigtigt, at du forstår de mekanismer, der er mellem bataljonen og underafdelingerne, både i dagligdagen og i krig.

Har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne. Har modet til at udfordre operationsofficerernes manøvreplaner. Det kræver lyst til operationer.

Har gode analytiske evner, tør tænke nyt og en god taktisk faglighed, som du kan bringe i spil.

Gerne vil være specialist, svær at undvære og dyr at erstatte. Det kræver tid i samme funktion.

Selvfølgelig er det en fordel, hvis du har erfaring i efterretningssporet. Men det er nemmere at lære efterretningssproget og processerne end at give dig analytiske evner, gåpåmod, evnen til at tænke nyt og grundlæggende taktisk forståelse for underafdelingen. Jeg forventer dog, at du er interesseret i at dygtiggøre dig i alle dele af det efterretningsmæssige kredsløb (planlægningen, indhentningen, bearbejdningen og formidlingen).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Dragonkasernen, Holstebro.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef, major Christen Starnov, på telefon 2072 5756 eller via mail.: JDR-2B-STCH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato 1. marts 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 50. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.).
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

20.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent