Mekaniker til vedligeholdelsessektionen ved HRU- kompagniet


Mekaniker til vedligeholdelsessektionen ved HRU- kompagniet

Kan du vise en vis grad af selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den vedligeholdelsesmæssige opgave ved en underafdeling i højt tempo? Så er stillingen som mekaniker ved HRU kompagniet noget for dig!
Om os
Hærens reaktionsstyrkeuddannelses kompagni (HRUKMP) er en selvstændig underafdeling under 2 EOD- bataljon ved Ingeniørregimentet. HRUKMP udgøres af 25 mand, fordelt i ledelsen, en forsyningssektion, en vedligeholdelsessektion og et antal delingsførere, næstkommanderende/deling og gruppeførere, alt efter den aktuelle opgave. Vores primære opgave er at uddanne konstabler til ingeniørregimentets tre bataljoner.
Om stillingen
Som mekaniker i HRUKMP er du en del af vedligeholdelsessektionen, bestående af p.t. en mekaniker (to med dig) og en sektionsfører.

Din opgave er at løse de opgaver, som omfatter vedligeholdelsestjeneste på området; Motor. Forventligt får kompagniet Piranha III køretøjer udleveret medio 2020. Vedligeholdelsessektionen støtter derudover også resten af 2 EOD-bataljon med vedligeholdelsestjeneste.

Som mekaniker i vedligeholdelsessektionen, bistår du også i forhold til den vedligeholdelsesmæssige understøttelse af uddannelsen.
Dit faste tjenestested er i Skive.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel og er uddannet som mekaniker (motor). Du har kørekort til kat.: C og det er en fordel, hvis du også har kørekort til kategori E.

Som person har du forståelse for vedligeholdelsesmæssig præcision. Du sætter en ære i at løse den praktiske del af opgaven rettidig og kvalitativt.
Du er desuden positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt med alle HRUKMP ansatte og mange af dets elever.

Det er ønskeligt du har mekaniker kursus i Piranha III.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende kompagnichef: Christian Le Straarup på telefon: 25 59 17 61.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via nedenstående link med ansøgningsfrist senest den 1. januar 2019. Efter fristens udløb indkaldes egnede ansøgere til samtale.
Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. . FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET (IGR)
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.01.2020

Indrykningsdato

19.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent