Stabsofficer til J7 i Specialoperationskommandoen


Stabsofficer til J7 i Specialoperationskommandoen

Vi søger en kaptajn/kaptajnløjtnant som stabsofficer til J7 med opgaver inden for udvikling af uddannelseskoncepter, planlægning og tilrettelægning af øvelsesvirksomhed.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. På kortere sigt er etableringen af en trilateral Composite-Special Operations Component Command (C-SOCC) den højeste prioritering, der forventes opstillet og certificeret ved udgangen af 2020 med en efterfølgende beredskabsperiode i 2021.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens stab består af J1 til J7, administrativt fællesskab samt partnerelementer.

Specialoperationskommandoens J7 er en ud af fire sektioner i Operationsafdelingen. J7 består af seks faste medarbejdere; tre majorer/orlogskaptajner (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321) og en chefsergent (M232).

J7 er bl.a. ansvarlig for Specialoperationskommandoens uddannelses- og øvelsesvirksomhed herunder planlægning, koordinering og kvalitetskontrol. Sektionen gennemfører certificeringer, inspektions- og kvalitetskontrol og er ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med uddannelse og øvelser.

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt.

Vi arbejder sammen på tværs af fagområder, og vi skaber konstruktivt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at "levere faglig kvalitet til tiden" og leve op til aftaler og forpligtigelser.

Dine opgaver vil spænde vidt og vil delvist kunne tilpasses i forhold til dine og de øvrige sagsbehandleres kompetencer.

Den nuværende stillingsindehaver forestår blandt andet SOKOM sagsbehandling i forhold til Flyverkommandoen, Special Air Operations samt øvelse TROJAN FOOTPRINT SOUTH og vores uddannelseskoncept, herunder sagsbehandling indenfor specialstyrkernes operatøruddannelse og rekruttering dertil. Deltagelse i forsvarets netværksgruppe pædagogik og arbejdsgrupper under forsvarsakademiets aftagerpanel samt administration i forhold til udenlandske kurser ligger for nuværende også i stillingen.

Du skal forvente en del rejseaktivitet nationalt og internationalt. Du bliver muligvis designeret til staben for C-SOCC, hvortil du efter erfaringsniveau skal gennemgå et kortere eller længere uddannelsesforløb.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med relevante akademiske og operative forudsætninger herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en niveau II eller III myndighed eller en operativ stab. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med specialoperationer tidligere, men ikke et krav.

Du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets mission og vision. Du er ansvarsbevidst, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen. Du har gode anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, planlægning og styring, og du bidrager til effektive beslutninger.

Det vil desuden være en fordel, at du har en god forståelse for processerne internt i Forsvarskommandoen samt ved relevante styrelser. Er du premierløjtnant kan stillingen bestrides på en uddannelsesaftale, såfremt du allerede er optaget og i gang med VUK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Aalborg.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lars Aage Knudsen på tlf.: +45 7285 7140.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato er den 1. februar 2020 eller snarest muligt derefter.

Samtaler til stillingen forventes afholdt løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

19.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent