Kampinformationsassistent (KIA) i Air Defence-sektionen under Operationsdivisionen.


Kampinformationsassistent (KIA) i Air Defence-sektionen under Operationsdivisionen.

Støtteskibet ABSALON søger en sergent, KI til at bestride stillingen som kampinformationsassistent (KIA) i Air Defence-sektionen under Operationsdivisionen.
Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22. Vi opstiller enheder til Internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Vi kan deltage i alt fra humanitær bistand til regulær krigsførelse.

Division 22 har de seneste år været indsat i INTOPS i Det Indiske Ocean, hvor vi har indgået i antipirateri operationen Ocean Shield, samt efterretningsindhentning i operation Active Endeavour. Tidligere har vi deltaget i operation RECSYR og operation RECLIB i Middelhavet.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

ABSALON har fast base i Frederikshavn, og du vil derfor have fast tjenestested der.
Om stillingen
Du vil indgå i Air-Defence (AD) sektionen (6 gaster, 2 befalingsmænd og 2 officerer) under ledelse af taktisk officer-Luft (TAO-L). Dit fokusområde vil derfor være Anti-Air Warfare (AAW) og du vil fungere som Assistant Air-Warfare Officer (A AWO)

I søen vil du indgå som vagtholdsleder AD, og hvis situationen tilsiger det som vagtholdsleder for hele operationsrummet. Du har i rollen som vagtholdsleder AD ansvaret for det komplette billede i Luften.

Der vil kunne forventes daglig tjeneste i Frederikshavn, hvor din opgave i samarbejde Lederen af Kampinformationssektionen (LEKI) og de øvrige KI befalingsmænd vil være at planlægge gasternes uddannelse og udvikling. Derudover vil du indgå i et team af KI-befalingsmænd, der har til opgave at lede gruppen af KI’ere i planlægningsfasen op til indsættelse i operation eller deltagelse i øvelser.

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn samt vagthavende befalingsmand i basehavn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige kompetencer til at være et fyrtårn i operationsrummet.

Det er vigtigt at du er samarbejdsvillig og evner at arbejde under til tider stressende forhold. Dette da du indgår i et team, der skal være i stand til at løse vigtige opgaver meget pludseligt.

Derudover forventer vi også, at du er villig til at lære, da ABSALON sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor procedurer og udviklingspunkter er i hovedsædet.

Vi forventer derfor:

At du er i stand til at indgå som vagtholdsleder i Operationsrummet, hvor du vil have ansvaret for den
komplette billedopbygning.

At du har et åbent sind, og kan indgå på et ungt hold i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.

At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i ABSALONs fremtidige
opgaver; nationale såvel som internationale.

Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Kvalifikationer
Krav:
Grundlæggende SG uddannelse
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.

Ønskeligt:
Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
At du har gennemgået TAC 060 ASO-94 betjeningskursus.
At du har gennemgået TAC 640 MCCIS operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 111 Link 11 operatør uddannelse.
At du har bestået HCO optagelsesprøven, eller du allerede er HCO C/D

Helbredskrav:
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS

Er du en meget erfaren og dygtig Marineoverkonstabel, kan det komme på tale med en uddannelseskontrakt med henblik på gennemførelse af TAC 012 og efterfølgende sergent uddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Maja Sandal, Støtteskibet ABSALON, mail: 2E-ABSL-TAO-L@FIIN.DK eller på telefon 30 16 94 64.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 8. december 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 50.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller umiddelbart derefter

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

19.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent