Sagsbehandler og teamleder til målopklaringselementet i S7 ved 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment


Sagsbehandler og teamleder til målopklaringselementet i S7 ved 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment

Har du interesse for udvikling af den taktiske ildstøtte, så er du måske den officer vi skal bruge. Du vil i funktionen både få stor berøring og indflydelse inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i relation til ildstøtten i Hæren.

Dine evner til ledelse, analyse og kommunikation vil få stor betydning for bl.a. implementering af nye ildstøttesystemer på kort og lang sigt.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1 AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte (TI- og KIELM).

1 AA er pr. 01 JAN 2019 en taktisk opstillet brigadeartilleriafdeling under 1 BDE. S7 er en del af 1 AA sidestillet med afdelingsstaben, uden dog at være en del af AA taktiske organisation. S7 favner til daglig over fire elementer; Morterelement, Pjeceelement, Målopklaringselement og et Føringselement. I hvert element er der to sagsbehandlere. Dertil kommer en sagsbehandler LI/LL og ikke mindst en chef S7. S7 består når sektionen er fuldt bemandet af 10 soldater.

Derudover arbejder S7 1AA på afdelingens vegne tæt sammen med TI-/KIELM, og støtter CH DAR, tillige Tjenestegrensinspektøren for Artilleriet i Hæren, som har det overordnede fagansvar for Hærens ildstøtte.
Om stillingen
I målopklaringselementet vil dine opgaver være orienteret mod den kommende opstart af materielanskaffelse på et mastebaseret sensorsystem. Her skal du varetage dels brugerperspektivet inden for målopklaring, men også doktrinen i form af de taktiske procedurer, der skal nedbringe tiden fra mål erkendes til mål beskydes. Her vil niveauet spænde fra underafdelingen til brigaden.

Du vil skulle beskæftige dig med blandt andet projektledelse, teknisk sagsbehandling undervisning og uddannelseskontrol. Hvis du ikke har tidligere erfaring inden for dette, vil S7 være et godt sted at udvikle denne del. S7 indgår i et bredt samarbejde med mange interessenter. Derfor er særligt dine samarbejdsevner vigtige for funktionen.
Om dig
Du er kaptajn og har erfaring som sagsbehandler fra tidligere tjeneste, alternativt er du erfaren PL, der er i gang med VUK og kan ansættes på en uddannelseskontrakt.

Du har et operativt mindset, og du har en interesse i det operative område. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater. Du er analytisk stærk og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer og den overordnede konceptuelle sammenhæng.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH S7/1 AA kaptajn Claus Nellemann Damm e-mail DAR-1A-S70A@MIL.DK, alternativt på mobil +45 22 70 20 17.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato 1. februar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 50.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.

Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøllejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

19.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent