Kontorhjælper (korporal) til Personeladministrationselementet ved Ingeniørregimentet i Skive (genopslag)


Kontorhjælper (korporal) til Personeladministrationselementet ved Ingeniørregimentet i Skive (genopslag)

Har du administrativ erfaring? Kan du både samarbejde med andre og arbejde selvstændigt? Er du initiativrig og kreativ? Har du mod på at blive en vigtig del af det Personeladministrative element på Skive kaserne og brænder du for at arbejde med administrative udfordringer? Så er det dig, vi søger!
Om os
Garnisonsstøtteenheden ved Ingeniørregimentet (IGR) er en nyoprettet enhed, der bl.a. yder ledelsesstøtte til chefer og administrativ støtte til medarbejdere og enheder på Skive kaserne.
Garnisonsstøtteenheden består af fem elementer, hvor det Personeladministrativeelement (PSNADM) bl.a. har ansvar for håndtering af personaleadministration, arbejdstid og rejser samt øvrige administrative opgaver for ca. 1.200 medarbejdere.
Elementets 16 dedikerede og erfarne militære og civile medarbejdere yder service for alle, med den personlige relation i centrum, og fleksibilitet, kvalitet og rettidighed i højsædet. Vi arbejder til dagligt i 4 teams, hvoraf team 1-3 er tilknyttet hver deres bataljon. Det sidste team er hovedsagelig tilknyttet staben ved IGR.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor forskellig baggrund og forskellige standpunkter ses som en styrke i opgaveløsningen.
Elementet; Garnisonsstøtteenheden, Ingeniørregimentet og personaleforeningen gennemfører årligt flere tjenstlige- og sociale arrangementer, som bl.a. bidrager til et godt gensidigt kendskab og korpsånd.
Om stillingen
Som kontorhjælper i PSNADM vil dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle administration, herunder selvstændigt:

- foretager, på vegne af myndigheden, ekstern korrespondance indenfor eget ansvarsområde,
- registrerer og vedligeholder arbejdstid i DeMars arbejdstidsstyring,
- registrerer og vedligeholder rejser i DeMars rejsestyring,
- registrerer deltagere til kurser og uddannelser i DeMars arrangementsstyring,
- registrerer og vedligeholder data i DeMars personalestamdata,
- udfører øvrigt relevant administrativt arbejde for enhedens personel,

Bidrager til sagsbehandling af sager vedrørende arbejdstidsregler, merarbejde, ferie og arbejdstidsbestemte ydelser for staben, herunder for evt. personel af reserven.
Bidrager til sagsbehandling af sager vedr. udbetaling af merarbejde.

Virke som Teamleder for team; 1. Bataljon som den uformelle leder af 2 medarbejdere og referer direkte til lederen eller til næstkommanderende i elementet.
Om dig
Du er uddannet korporal og har stærke administrative kompetencer.
Er du overkonstabel, kan du komme i betragtning til stillingen, ved at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporal uddannelsen.

Du har en kontoruddannelse med speciale i Administration (grundlag for faglært aflønning).
Har du ikke ovenstående uddannelser, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder på diverse kurser.
Da stillingen er ny, ønskes endvidere en god portion pionerånd.

Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed. Du er desuden faglig dygtig og sætter en ære i høj kvalitet i arbejdet og at aftalte tidsfrister overholdes. Herudover er du fleksibel og serviceminded og trives godt i et til tider hektisk miljø.

Du har gerne kendskab til SAP, herunder DeMars rejsestyring samt DeMars arbejdstidsstyring, men intet krav.
Vi anser det som en fordel for bestridelse af stillingen, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og/eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på at du skal vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselemente; seniorsergent René Dahl på mobil: 22 82 82 00 eller på mail IGR-G-ADM01@mil.dk
Alternativt til næstkommanderende; seniorsergent Christian Hulgaard på mobil: 25 59 97 78 eller på mail IGR-G-ADM02@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

19.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent