Navigations- og efterretningsofficer til 2. besætning af THETIS-klassen(Genopslag)


Navigations- og efterretningsofficer til 2. besætning af THETIS-klassen

Er du taktisk officer i søværnet og har du mod på at være med til at designe en ny operativ officersstilling i THETIS-klassen, hvor de klassiske navigationsdyder kombineres med efterretningsanalyse?

Grundet de galoperende sikkerhedspolitiske ændringer i Kongerigets nordlige egne, er det nu nødvendigt, at opgaveløsning sker med afsæt i et opklaret efterretningsbillede. Det skal du være med til at sikre i tæt samarbejde med Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kan du se dig selv i den rolle kan dette være ønskestillingen for dig!
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser som den canadiske Op NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR ved Skotland eller Norwegian Task Group øvelser ved Norge.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Stillingen som navigations- og efterretningsofficer er todelt.

Du vil indgå som skibets navigationsofficer, hvor du samtidig vil være en af de tre faste vagtchefer. I din funktion som vagtchef har du ansvaret for skibets sikre sejlads i det der betegnes som verdenens næst farligste farvand, hvor kombinationen af is, vind/sø og sigtbarhed gør navigationen særdeles udfordrende.

I relation til rollen som efterretningsofficer, som er et helt nyt tiltag drevet af den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis, skal du indhente, bearbejde og præsentere efterretningsprodukter i samarbejde med en KI-gast, som vil blive tilknyttet efterretningsområdet.

Du vil skulle oparbejde en stærk relation til Arktisk Kommandos efterretningscelle, Operationsstabens efterretningscelle og Forsvarets Efterretningstjeneste. Som efterretningsofficer forventes det, at du er enhedens ekspert på andre aktører i operationsområdet, samt kan rådgive skibsledelsen i forhold til skibets operationer set i relation til efterretningsvurderinger og Open Source informationer.

Du skal være god til at kommunikere, da dine input kommer til at indgå direkte i enhedens planlægningsproces og vil udgøre en væsentlig del af det grundlaget som chefen baserer sine beslutninger på.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant i Søværnet af taktisk linje med og gerne med interesse inden for efterretningsområdet, hvor din viden og faglighed vil kunne komme i spil i forbindelse med designet og opbygningen af dette fagområde på THETIS-klassen.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er en holdspiller, som kan sikre en tæt dialog med de øvrige taktiske officerer, befalingsmænd og den øvrige besætning.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når situationen kræver det.

Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse chefen for 2. besætning, kommandørkaptajn Jakob Rousøe, på telefon +45 30 67 07 21 eller mail 1E11-B2-CH@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato 1. februar 2020 eller hurtigst muligt herefter.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 50.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område.
Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

18.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent