Forskning og udvikling indenfor landmilitære operationer, Forsvarsakademiet


Forskning og udvikling indenfor landmilitære operationer, Forsvarsakademiet

Vil du være med til at forme udviklingen af landmilitær doktrin og planlægning og gennemførelse af landmilitære operationer, og har du samtidigt lysten til at uddanne og præge fremtidens officerer, så er denne stilling måske noget for dig?

Om os
Center for Landmilitære Operationer tilbyder nogle af forsvarets mest moderne og målrettede uddannelser med et højt fagligt indhold. Samtidigt har vi en afgørende rolle i prægningen af hærens kommende førere lige fra delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer til fremtidige chefer i hæren.

Vores mission er at bidrage yderligere til forskning og udvikling indenfor det landmilitære domæne, og har derfor fra starten af 2019 oprettet et selvstændigt element dedikeret til dette.

Tilsammen består vi af over 30 officerer.
Arbejdet er præget af en vekselvirkning mellem forskning (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professionsfastholdelse (støtte til hærens operative enheder).

Vores fokus er den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.
Om stillingen
Dit job bliver at bidrage til forskning og udvikling, indenfor vores fokusområder.
Derudover skal du i perioder undervise på centerets kurser, og herved medvirke til at skabe den nødvendige sammenhæng mellem teori og praksis.

Inden for forskning og udvikling er opgaverne bl.a. at deltage i udviklingen af både national og NATO doktrin. Nationalt skal du eks. bidrage til udviklingen af bl.a. Feltreglement I, II og III, Bataljonskampgruppen eller Taktisk Ordbog.

Arbejdet foregår generelt i tæt samarbejde med øvrige centre og institutter ved Forsvarsakademiet samt hærens myndigheder, du får derfor berøring med både civile forskere og militære praktikere bredt i Forsvaret.

Desuden skal du bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af Forsvarsakademiet og bidrage til den operative opdatering af hærens nøglepersonel indenfor det doktrinære felt.

Herudover skal du forvente, at du designeres til staben i Multinational Corps North East, hvor du vil indgå som stabsofficer.
Om dig
Du har en operativ baggrund i hæren og er en erfaren kaptajn, som har en stor interesse i militære operationer.

Du har indsigt i og forståelse for indsættelse af landmilitære troppeenheder også gerne i en joint ramme. Ud over at være stærk taktisk funderet, skal du samtidigt have (eller kunne udvikle) en helhedsforståelse til at favne hærens nuancer og kompleksitet.

Som person skal du have en god portion skriftlighed, dvs. besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt skriftligt på både dansk og engelsk som en del af dit bidrag til forskning herunder doktrinudvikling.

Det er en fordel, såfremt du har erfaring fra tidligere tjeneste ved en bataljon, brigade, division eller korps samt erfaring med at arbejde i operative stabe, gerne i et internationalt miljø fra udsendelser eller udstationering. Alternativt ser vi gerne, at du tidligere har arbejdet med studie- og udvikling og/eller forskning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 2. januar 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 02. Tiltrædelse 1. februar 2020

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos elementlederen for FOU major Thomas N. Jørgensen på telefon 2093 9778.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.01.2020

Indrykningsdato

18.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent